Number: PÜP 2011 03
Summa kroonides: 379 007.59
Summa eurodes: 24 223.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Katuste avarii-restaureerimine ja mardikatõrje
Mälestis:

20899 Karja kirik