Number: PÜP 2011 04
Summa kroonides: 852 035.60
Summa eurodes: 54 455.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Vundamendi kindlustustööde III etapp
Mälestis:

13843 Avinurme kirik, 1906-1909