Number: PÜP 2011 07
Summa kroonides: 391 165.00
Summa eurodes: 25 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Lae ja põranda restaureerimine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel