Number: PÜP 2011 08
Summa kroonides: 103 267.56
Summa eurodes: 6 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Seenkahjustuste likvideerimine kogu kirikus
Mälestis:

15647 Haljala kirik