Number: PÜP 2011 11
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2011
Toetuse sihtotstarve: Katuse neelukohtade avarii-restaureerimine
Mälestis:

23236 Otepää kirik