Number: PÜP 2011 18
Summa kroonides: 71 974.36
Summa eurodes: 4 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.02.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2011
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-restaureerimine (2010. aasta tormikahjustused)
Mälestis:

23967 Palamuse kirik