Number: PÜP 2011 21
Summa kroonides: 54 340.64
Summa eurodes: 3 473.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2011
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Valga Issidori kiriku tulekaitse- ja valvesignalisatsiooni paigaldamine
EAÕK Kuriste kiriku piksekaitse paigaldamine
Mälestis:

23331 Valga õigeusu kirik

23536 Kuriste õigeusu kirik