Number: PÜP 2011 23
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.03.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2011
Toetuse sihtotstarve: Torma kiriku katuse ja tornikiivri muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekti koostamine
Haljala kiriku põranda uuringud ja põhiprojekti koostamine
Mälestis:

15647 Haljala kirik

24091 Torma kirik