Siit saab näha Muinsuskaitseameti kaudu mälestistele eraldatud sihtotstarbelisi avariitoetusi. Kui „number“ sisaldab lühendit „PÜP“, siis see tähendab, et need sihtotstarbelised toetused on läinud Muinsuskaitseameti kaudu riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ eelarvest.

Number Lepingupartner Lepingu sõlmimise kuupäev Lepingu (aruande) tähtaeg Summa kroonides Summa eurodes
EH 2015 3.2-4/88-EH 25.03.2015 01.11.2015 0.00 3 000.00
27014 - Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
DU 2019 9 09.09.2019 01.11.2019 0.00 1 500.00
27012 - Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
PÜP 2013 12 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõva Püha Olevi Kogudus 20.02.2013 15.11.2013 0.00 2 600.00
4078 - Nõva kirikuaed
DU 2019 10 Haapsalu Kunstikool 23.09.2019 01.05.2020 0.00 2 728.00
27013 - Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
RESERV 2019 KK 46A 1.1. 04.10.2019 04.04.2020 0.00 40 000.00
14106 - Linnamäe mõisa valitsejamaja, 19. saj
RESERV 2019 KK 46 A 1.2. osaühing ESK Grupp 04.10.2019 09.04.2020 0.00 17 000.00
7071 - Tartu Ülikooli Veterinaarkliiniku hoone
RESERV 2019 KK 46 A 1.3 Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas 04.10.2019 04.04.2020 0.00 91 454.00
RESERV 2019 KK 46A 1.4. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 04.10.2019 12.04.2020 0.00 4 405.00
15165 - Juuru kirik
RESERV 2019 KK 46A 1.5. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus 04.10.2019 19.04.2020 0.00 3 320.00
20824 - Kihelkonna kirik
RESERV 2019 KK 46A 1.6. Kirna Mõis OÜ 04.10.2019 23.04.2020 0.00 24 252.00
15126 - Kirna mõisa peahoone
KUNST 2019 8 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 10.10.2019 30.09.2020 0.00 1 140.00
240 - Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel eestseisjate ja pühakutega", 19. saj. III veerand (tempera, puit)
KUNST 2019 9 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 10.10.2019 01.09.2020 0.00 3 534.00
190 - Välikirik (7-osaline), 19. saj. viimane kolmandik (tempera, puit)
KUNST 2019 10 Mustvee Linna Vanausuliste Kogudus 24.10.2019 30.03.2020 0.00 3 534.00
21298 - Ikoon-triptühhon "Jumalaema, Kristus Kõigevalitseja ja Ristija Johannes", 20.saj.? (õli, puit)
DU 2019 11 Pärnu linn, Munga tn 11 korteriühistu 29.10.2019 01.05.2020 0.00 2 952.00
16688 - Välisuks
RESERV 2019 KK 50A 1.3 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus 28.10.2019 30.04.2020 0.00 7 075.00
1242 - Jaani kirik
RESERV 2019 KK 50A 1.2. Kruval OÜ 28.10.2019 30.04.2020 0.00 6 967.00
14706 - Elamu Viljandis Lossi 11, 19. saj
RESERV 2019 KK 50 A 1.1. Kruval OÜ 28.10.2019 30.04.2020 0.00 5 436.00
14706 - Elamu Viljandis Lossi 11, 19. saj
RESERV 2019 KK 50 A 1.4. Hiiumaa energiakeskus OÜ 28.10.2019 30.11.2020 0.00 100 000.00
27573 - Kärdla reservelektrijaama korsten
RESERV 2019 KK 50 A 1.4. Hiiumaa energiakeskus OÜ 28.10.2019 30.04.2019 0.00 100 000.00
27573 - Kärdla reservelektrijaama korsten
RESERV 2019 KK 53 A 1.1. MOE OÜ 26.11.2019 23.05.2020 0.00 9 500.00
15791 - Moe mõisa viinavabrik
RESERV 2019 KK 53 A 1.2. Rapla Vallavalitsus 26.11.2019 23.05.2020 0.00 2 280.00
15343 - Kuusiku mõisa "Munga aida" kelder
RESERV 2019 KK 53 A 1.3. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vastseliina Katariina Kogudus 26.11.2019 25.06.2020 0.00 6 000.00
14136 - Vastseliina kirik, 18.-20. saj
RESERV 2019 KK 53 A 1.4. 26.11.2019 01.08.2020 0.00 59 585.00
14482 - Uue-Kariste mõisa tall, 1840. a
RESERV 2019 KK 53 A 1.5. Altveski OÜ 26.11.2019 30.05.2020 0.00 30 309.00
15344 - Kuusiku "Altveski" vesiveski
RESERV 2019 KK 53 A 1.6. Rosma Küla Selts MTÜ 26.11.2019 30.07.2020 0.00 16 405.00
23789 - Rosma vesiveski
RESERV 2019 KK 53 A 1.7. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus 26.11.2019 06.06.2020 0.00 2 657.00
14645 - Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
RESERV 2019 KK 53 A 1.8. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste Püha Andrease Kogudus 26.11.2019 09.06.2020 0.00 3 000.00
23258 - Sangaste kirik
RESERV 2019 KK 53 A 1.9. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste Püha Andrease Kogudus 26.11.2019 09.06.2020 0.00 29 640.00
23258 - Sangaste kirik
RESERV 2019 KK 53 A 1.10. Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid 26.11.2019 01.06.2020 0.00 17 750.00
8352 - Kurgja talu, kus aastail 1874-1882 elas Carl Robert Jakobson
EH 2018 25 23.04.2018 01.11.2018 0.00 7 500.00
27009 - Paide vanalinna muinsuskaitseala
RESERV 2019 KK 53 A 1.12. 26.11.2019 12.06.2020 0.00 20 000.00
23110 - Taagepera mõisa vesiveski
RESERV 2019 KK 53 A 1.11. Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid 26.11.2019 01.10.2020 0.00 38 618.00
8352 - Kurgja talu, kus aastail 1874-1882 elas Carl Robert Jakobson
RESERV 2019 KK 53 A 1.13. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus 27.11.2019 12.06.2020 0.00 3 720.00
7254 - Rannu kirik, 15.-17. saj
RESERV 2019 KK 53 A 1.14. MTÜ Oskar Alliku Kodu 27.11.2019 14.06.2020 0.00 4 900.00
30430 - Alliku villa Elvas
RESERV 2019 KK 53 A 1.15. 26.11.2019 13.06.2020 0.00 13 357.00
27005 - Valga linnatuumiku muinsuskaitseala
KUNST 2019 11 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti Kogudus 26.11.2019 01.04.2020 0.00 200.00
14844 - Oblaatide toos, Chr. Mansfeld, annet. 1730 (hõbe, kullatud)
RESERV 2019 KK 58 A 1.1 SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS 13.12.2019 30.06.2020 0.00 5 600.00
2677 - Anija mõisa peahoone, 18. saj
RESERV 2019 KK 58 A 1.2. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarde Katariina Kogudus 13.12.2019 08.07.2019 0.00 1 339.00
16739 - Saarde pastoraadi peahoone
EH 2019 57 TULIPUNANE OÜ 17.12.2019 30.08.2020 0.00 3 432.00
20847 - Pidula mõisa vesiveski
DU 2018 6 25.05.2018 01.11.2018 0.00 877.00
27012 - Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
EH 2019 58 20.12.2019 30.05.2020 0.00 0.84
23829 - Toolamaa mõisa peahoone
EH 2019 59 23.12.2019 01.07.2020 0.00 3 455.00
15471 - Kullamaa vesiveski
PROJ 2020 KK 5 A 3.1 Avatar OÜ 29.01.2020 30.01.2021 0.00 10 900.00
6931 - Elamu Tartus Lai 34, 19. saj
PROJ 2020 KK 5 A 3.2. Osaühing Betaflex 29.01.2020 30.01.2021 0.00 8 640.00
23913 - Kuremaa mõisa laut 2
EH 2015 3.2-4/49-EH 16.03.2015 01.11.2015 0.00 10 000.00
16623 - Võlla-Ellamaa kõrtsihoone
PROJ 2020 KK 5 A 3.3. Haapsalu linn, Rüütli tn 1 korteriühistu 29.01.2020 30.01.2021 0.00 1 800.00
27013 - Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
PROJ 2020 KK 5 A 3.4. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus 29.01.2020 30.01.2021 0.00 3 974.00
7254 - Rannu kirik, 15.-17. saj
PROJ 2020 KK 5 A 3.5. 29.01.2020 30.01.2021 0.00 2 500.00
27008 - Võru vanalinna muinsuskaitseala
DE 2020 KK 5 A 5.1. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus 29.01.2020 31.01.2021 0.00 15 000.00
6916 - Tartu Jaani kirik, 14. saj
DE 2020 KK 5 A 5.3. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 29.01.2020 31.01.2021 0.00 8 340.00
15465 - Kullamaa kirik
MA 2020 KK 5 A 4.6. 29.01.2020 30.01.2021 0.00 22 032.00
27015 - Rebala muinsuskaitseala
AJAL 2020 KK 8 A 1.10 Pärnu Linnavalitsus 04.02.2020 30.01.2021 0.00 900.00
8331 - Pärnu Alevi kalmistu
AJAL 2020 KK 8 A 1.11 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse Kogudus 04.02.2020 30.01.2021 0.00 400.00
5734 - Urvaste kalmistu
KUNST 2020 KK 6 A 1.10 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus 03.02.2020 0.00 4 860.00
17308 - Maal "Õnnistav Kristus", 19.saj. (õli, lõuend)
KUNST 2020 KK 6 A 1.7 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus 03.02.2020 30.01.2021 0.00 840.00
4701 - Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19/20.saj. (valutsink, pronksvärv)
4702 - Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19/20.saj. (valutsink, pronksvärv)
KUNST 2020 KK 6 A 1.8 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus 03.02.2020 31.01.2021 0.00 1 500.00
374 - Kroonlühter, (kaheksateistkümne tulega), 19. saj. (messing, valatud, trugitud)
375 - Kroonlühter, (kaheteistkümne tulega), 19. saj., annetatud 1886 (messing, valatud, trugitud, graveeritud)
376 - Kroonlühter, (kuue tulega), 19. saj. (messing, valatud, trugitud)
377 - Kroonlühter, (kuue tulega), 19. saj. lõpp (pronks, valatud, messingplekk, pressitud)
EH 2020 KK 5-A 1.48 Sihtasutus Kolga Mõis 29.01.2020 30.01.2021 0.00 3 672.00
2857 - Kolga mõisa pikk rehi, 18.-20. saj
EH 2018 37 13.06.2018 01.11.2018 0.00 7 800.00
27009 - Paide vanalinna muinsuskaitseala
KUNST 2020 KK 6 A 1.2 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Kogudus 03.02.2020 30.01.2021 0.00 5 152.00
28067 - Kroonlühter, 19.saj (raudkarkass, stukk)
AJAL 2020 KK 8 A 1.8 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Noarootsi Püha Katariina Kogudus 04.02.2020 31.01.2021 0.00 1 090.00
4074 - Noarootsi kirikuaed ja kalmistu
PÜ 2020 KK 5 A 2.18 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus 29.01.2020 30.01.2021 0.00 19 000.00
23144 - Karula kiriku varemed
MA 2020 KK 5 A 4.1. Võru linn, Karja tn 5 korteriühistu 29.01.2020 30.01.2021 0.00 30 000.00
27008 - Võru vanalinna muinsuskaitseala
EH 2020 KK 5-A 1.17 Osaühing Shade 28.01.2020 30.01.2021 0.00 35 000.00
14001 - Elamu Narvas Koidula t 6, 17. saj, 1982
EH 2020 KK 5-A 1.33 28.01.2020 30.01.2021 0.00 15 300.00
8463 - Maja, kus aastail 1862-1924 elas Friedrich Kuhlbars
PÜ 2020 KK 5A 2.2 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valjala Martini Kogudus 28.01.2020 30.01.2021 0.00 32 929.00
21079 - Valjala kirik
EH 2020 KK 5-A 1.13 TULIPUNANE OÜ 28.01.2020 30.01.2021 0.00 23 198.00
20847 - Pidula mõisa vesiveski
EH 2020 KK 5-A 1.18 Korteriühistu Mõisa tee 3 28.01.2020 30.01.2021 0.00 40 709.00
15334 - Kuusiku mõisa tärklisevabrik
ORF 2020 KK 5 A 6.11. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Audru Püha Risti Kogudus 28.01.2020 28.02.2020 0.00 71 539.00
16599 - Audru kirik
EH 2020 KK 5-A 1.15 OÜ Edunet 28.01.2020 30.01.2021 0.00 22 500.00
2969 - Voore mõisa peahoone, 18.-20. saj
AJAL 2020 KK 8 A 1.4 Hiiumaa Vallavalitsus 03.02.2020 30.01.2021 0.00 0.00
22270 - Mänspäe kabeliaed
PÜ 2020 KK 5A 2.5 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose Püha Nikolause Kogudus 30.01.2020 30.01.2021 0.00 90 000.00
2792 - Kose kirik, 14.-19. saj
2014-53-EH 08.04.2014 01.11.2014 0.00 1 000.00
27009 - Paide vanalinna muinsuskaitseala
PÜ 2020 KK 5A 2.12 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu Eliisabeti Kogudus 28.01.2020 30.01.2021 0.00 70 848.00
16696 - Pärnu Eliisabeti kirik
ORF 2020 KK 5 A 6.7. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus 28.01.2020 28.02.2021 0.00 195 000.00
20824 - Kihelkonna kirik
DE 2020 KK 5 A 5.6. 28.01.2020 30.01.2021 0.00 5 000.00
27836 - Laose talu
DE 2020 KK 5 A 5.9. Sihtasutus NARVA HAIGLA 28.01.2020 30.01.2021 0.00 20 000.00
14029 - Kreenholmi vana haigla, 1906
PÜ 2020 KK 5A 2.22 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 29.01.2020 30.01.2021 0.00 30 455.00
16864 - Paadrema õigeusu kirik
PÜ 2020 KK 5A 2.8 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 29.01.2020 30.01.2021 0.00 68 400.00
16778 - Sindi õigeusu kirik
ORF 2020 KK 5 A 6.6. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 28.01.2020 28.02.2021 0.00 113 018.00
14660 - Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906.-1908. a
ORF 2020 KK 5 A 6.6. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 28.01.2020 28.02.2021 0.00 113 018.00
14660 - Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906.-1908. a
ORF 2020 KK 5 A 6.2. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 29.05.2020 28.02.2021 0.00 68 904.00
14541 - Kolga-Jaani õigeusu kirik, 1871.-1873. a
EH 2020 KK 5-A 1.32 28.01.2020 30.01.2021 0.00 3 000.00
23736 - Mustajõe kõrtsihoone
RESERV KK 18 A 1.1. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja Kogudus 25.03.2020 13.09.2020 0.00 2 160.00
14084 - Rõuge kirik, 1730
RESERV KK 18 A 1.2. 25.03.2020 25.09.2020 0.00 275.00
23569 - Elamu Kärdlas Kalda t. 3
EH 2020 KK 5-A 1.25 29.01.2020 31.01.2020 0.00 7 409.00
23683 - Roti vesiveski-elamu
EH 2020 KK 5-A 1.44 29.01.2020 30.01.2021 0.00 9 720.00
15499 - Tika talu rehielamu
AJAL 2020 KK 8 A 1.14 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nissi Maarja Kogudus 03.02.2020 30.01.2021 0.00 1 419.00
2905 - Nissi kirikuaed
PÜ 2020 KK 5A 2.20 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laiuse Püha Jüri Kogudus 30.01.2020 30.01.2020 0.00 6 864.00
23927 - Laiuse kirik
2014-31-EH 28.03.2014 01.11.2014 0.00 3 200.00
27014 - Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
AJAL 2020 KK 8 A 1.3 Hiiumaa Vallavalitsus 30.01.2020 30.01.2021 0.00 1 000.00
22269 - Emmaste kalmistu
DE 2020 KK 5 A 5.12. 29.01.2020 30.01.2021 0.00 766.00
20805 - Kaarma koolimaja
PÜ 2020 KK 5A 2.17 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus 29.01.2020 30.01.2021 0.00 16 880.00
20824 - Kihelkonna kirik
AJAL 2020 KK 8 A 1.15 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Püha Jakobi Kogudus 29.01.2020 30.01.2021 0.00 3 200.00
4151 - Püha vana kalmistu
EH 2020 KK 5-A 1.21 29.01.2020 28.10.2021 0.00 18 938.00
23973 - Saare mõisa tuuleveski
ORF 2020 KK 5 A 6.9. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kaarma Peeter-Pauli Kogudus 29.01.2020 28.02.2021 0.00 49 842.00
20800 - Kaarma pastoraadi ait
DE 2020 KK 5 A 5.11. 29.01.2020 30.01.2021 0.00 4 050.00
15730 - Rakvere õpetajate seminari tiibhoone 1
EH 2020 KK 5-A 1.27 29.01.2020 30.01.2021 0.00 14 600.00
7193 - Maidla abimõisa tall-tõllakuur, 19. saj
PÜ 2020 KK 5A 2.16 29.01.2020 01.11.2021 0.00 26 373.00
14996 - Järva-Peetri kirik
PÜ 2020 KK 5A 2.19 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus 29.01.2020 03.01.2020 0.00 6 048.00
14952 - Ambla kirik
KUNST 2020 KK 6 A 1.9 Kärdla Kiriku Sihtasutus 03.02.2020 30.01.2021 0.00 4 500.00
3346 - Kantsel,19.saj. (puit)