Siit saab näha Muinsuskaitseameti kaudu mälestistele eraldatud sihtotstarbelisi avariitoetusi. Kui „number“ sisaldab lühendit „PÜP“, siis see tähendab, et need sihtotstarbelised toetused on läinud Muinsuskaitseameti kaudu riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ eelarvest.

Number Lepingupartner Lepingu sõlmimise kuupäev Lepingu (aruande) tähtaeg Summa kroonides Summa eurodes
2012 nr 3.2-4/85-TöL Koppel Koppel Arhitektid OÜ 18.02.2012 15.06.2013 147 078.04 9 400.00
15159 - Hõreda mõisa viinaait viinamahutiga
15429 - Massu mõisa jääkelder
15432 - Massu mõisa ait
15513 - Matsalu mõisa ait-kuivati
20862 - Elamu Kuressaares Lootsi t. 14
20913 - Kotlandi mõisa peahoone
20918 - Koguva küla Välja talu laut
21039 - Kõljala mõisa peahoone
21042 - Kõljala mõisa karjalaut
27277 - Mardi tuuleveski
2012 nr 3-VõrM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse Kogudus 04.05.2012 01.10.2012 5 006.91 320.00
5734 - Urvaste kalmistu
14120 - Urvaste kirik, 15. saj
2012 nr 3-VõrM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vastseliina Katariina Kogudus 25.02.2012 01.11.2012 156 466.00 10 000.00
14138 - Vastseliina pastoraadi ait
2012 nr 3-VilM Mittetulundusühing Elukeskkonna korralduskeskus 07.02.2012 01.11.2012 93 879.60 6 000.00
14545 - Meleski klaasivabriku hoone, 19. saj.
2012 nr 3-ValM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus 07.02.2012 01.11.2012 99 997.42 6 391.00
4485 - Otepää pastoraadi hoone, kus aastail 1872-1890 elas Jakob Hurt
2012 nr 3-TarM 28.02.2012 01.11.2012 125 172.80 8 000.00
7269 - Vana-Kirepi mõisa peahoone, 18.-19. saj
2012 nr 3-SaaM 29.02.2012 01.11.2012 62 774.16 4 012.00
4146 - Tumala mõisa kalmistu kabeli varemetega
2012 nr 3-Reserv-ValM Sangaste Vallavalitsus 13.07.2012 01.11.2012 39 116.50 2 500.00
23241 - Sangaste mõisa peahoone
2012 nr 3-RapM 10.02.2012 30.09.2013 156 466.00 10 000.00
15214 - Keava mõisa peahoone
2012 nr 3-PõlM 22.02.2012 01.11.2012 29 728.54 1 900.00
28354 - Elmar Kitse suvemaja
2012 nr 3-PärM Sindi Linnavalitsus 22.02.2012 31.08.2013 28 163.88 1 800.00
16784 - Sindi tarvitajate ühisuse hoone
2012 nr 3-LäVM Kunda Linnavalitsus 06.02.2012 23.11.2012 110 777.93 7 080.00
15700 - Kunda tuletorn
2012 nr 3-LääM Lihula Vallavalitsus 29.02.2012 01.11.2012 64 072.83 4 095.00
15477 - Lihula mõisa peahoone
2012 nr 3-JõgM 20.02.2012 01.11.2013 109 526.20 7 000.00
23917 - Kuremaa mõisa moonakatemaja 3
2012 nr 3-JärM 20.02.2012 01.11.2012 98 573.58 6 300.00
14999 - Köisi tuuleveski
2012 nr 3-IdVM Kohtla Vallavalitsus 09.02.2012 01.11.2012 31 293.20 2 000.00
13889 - Järve mõisa kindluselamu,15.-16.saj.
2012 nr 3-HiiM Kärdla Linnavalitsus 16.02.2012 01.11.2012 39 116.50 2 500.00
29978 - Elamu
2012 nr 3-HarM Jõelähtme Vallavalitsus 08.02.2012 01.11.2012 70 409.70 4 500.00
2729 - Kostivere mõisa karjakastell, 19.-20. saj
2012 nr 24-HiiM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse Kogudus 07.11.2012 01.05.2013 7 823.30 500.00
22293 - Pühalepa kirikuaed
23619 - Pühalepa kirik
2012 nr 233-1/12 TVL Osaühing Hard-Restauraator 27.03.2012 30.05.2012 92 853.18 5 934.40
2799 - Kose-Uuemõisa mõisa kabel, 19. saj
2012 nr 23-L-VirM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus 07.11.2012 01.05.2013 7 823.30 500.00
5794 - Ilumäe kalmistu
15887 - Ilumäe kabel
2012 nr 22-JärM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus 05.11.2012 01.05.2013 7 823.30 500.00
3991 - Ambla kirikuaed ja kalmistu
14952 - Ambla kirik
2012 nr 21-TarM-Ajal. Meeksi Vallavalitsus 05.11.2012 01.05.2013 7 823.30 500.00
4250 - Mehikoorma kalmistu
2012 nr 2012/8 TVL Reartis OÜ 28.06.2012 20.08.2012 17 430.31 1 114.00
4078 - Nõva kirikuaed
2012 nr 2012/7 TVL Reartis OÜ 28.06.2012 20.08.2012 17 993.59 1 150.00
4473 - Otepää uus kalmistu
2012 nr 2012/6 TVL Reartis OÜ 28.06.2012 20.08.2012 15 646.60 1 000.00
8355 - Vändra vana kalmistu
2012 nr 2012/5 TVL Reartis OÜ 29.06.2012 20.09.2012 54 763.10 3 500.00
4098 - Kuressaare linnakalmistu (Kudjape kalmistu), hauatähiste, piirdeaedade ja haljastusega
2012 nr 2012/4 TVL Reartis OÜ 29.06.2012 20.08.2012 45 375.14 2 900.00
4047 - Haapsalu Vana kalmistu
2012 nr 2012/4 TVL Reartis OÜ 06.06.2012 20.06.2012 12 658.10 809.00
27150 - Vabadussõja mälestussammas
2012 nr 2012/2 TVL Reartis OÜ 06.06.2012 20.06.2012 24 831.15 1 587.00
27103 - Vabadussõja mälestussammas
2012 nr 2012/1 TVL Reartis OÜ 06.06.2012 20.06.2012 23 469.90 1 500.00
27099 - Vabadussõjas hukkunud Balti pataljoni võitlejate matmispaik mälestussambaga
2012 nr 20-ValM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus 01.11.2012 01.05.2013 11 734.95 750.00
4494 - Hargla kalmistu
23264 - Hargla kalmistu kabel
2012 nr 2-VõrM Rõuge Vallavalitsus 15.02.2012 21.11.2012 93 879.60 6 000.00
14092 - Sänna mõisa peahoone, 19. saj
2012 nr 2-VilM Kõo Vallavalitsus 07.02.2012 01.11.2012 75 698.25 4 838.00
14551 - Kõo mõisa viinaköök, 19.saj.
2012 nr 2-ValM Helme Vallavalitsus 08.02.2012 21.11.2012 99 997.42 6 391.00
23078 - Helme linnuse varemed
2012 nr 2-TarM 10.02.2012 01.12.2012 93 879.60 6 000.00
7260 - Rannu mõisa tall, 19. saj
2012 nr 2-SaaM-Ajal. Muhu Vallavalitsus 04.05.2012 01.10.2012 5 006.91 320.00
4132 - Hellamaa kalmistu
2012 nr 2-SaaM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karja Katariina Kogudus 22.02.2012 01.11.2012 125 172.80 8 000.00
20902 - Karja pastoraadi laut
2012 nr 2-Reserv-VilM 22.10.2012 01.07.2013 3 051.09 195.00
14534 - Tätta talu laut, 1894.a.
2012 nr 2-Reserv-VilM Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 24.10.2012 01.07.2013 18 118.76 1 158.00
14582 - Olustvere mõisa kelder 3, 19.-20. saj
2012 nr 2-Reserv-SaaM Kaarma Vallavalitsus 12.07.2012 21.11.2012 31 293.20 2 000.00
20815 - Kudjape kalmistu kellatorn
2012 nr 2-Reserv-HiiM Hiiumaa Käsitööselts 24.10.2012 01.07.2013 0.00 1 000.00
23579 - Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
2012 nr 2-RapM 10.02.2012 01.11.2012 156 466.00 10 000.00
15224 - Kohila mõisa peahoone
2012 nr 2-PõlM 22.02.2012 21.11.2012 50 069.12 3 200.00
23788 - Peri mõisa viinaköök
2012 nr 2-PärM 22.02.2012 01.11.2012 78 233.00 5 000.00
16878 - Uue-Varbla mõisa peahoone
2012 nr 2-LäVM Sihtasutus Virumaa Muuseumid 03.02.2012 01.11.2012 100 138.24 6 400.00
15740 - Rakvere linnuse varemed vallikraaviga
2012 nr 2-LääM Lihula Vallavalitsus 29.02.2012 01.11.2012 101 702.90 6 500.00
15479 - Lihula mõisa ait
2012 nr 2-JõgM 20.02.2012 30.11.2012 156 466.00 10 000.00
23965 - Luua mõisa kavaleridemaja
2012 nr 2-JärM Türi Vallavalitsus 09.02.2012 01.11.2012 203 405.80 13 000.00
14992 - Kabala mõisa kelder
2012 nr 2-IdVM Lüganuse Vallavalitsus 06.02.2012 21.11.2012 146 530.41 9 365.00
13925 - Lüganuse pastoraadi ait,19. saj
2012 nr 2-HiiM Pühalepa Vallavalitsus 08.02.2012 01.11.2013 46 939.80 3 000.00
23606 - Partsi mõisa tuuleveski
2012 nr 2-HarM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Kogudus 06.02.2012 01.11.2012 46 939.80 3 000.00
28725 - Keila pastoraadi peahoone
2012 nr 19-SaaM-Ajal. Mustjala Vallavalitsus 18.09.2012 15.11.2012 12 517.28 800.00
4140 - Silla kalmistu
2012 nr 18-L-VirM-Ajal. Rakvere Linnavalitsus 10.07.2012 01.03.2013 26 599.22 1 700.00
27012 - Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
2012 nr 17-PõlM-Ajal. Maanteeamet 13.07.2012 15.11.2012 9 387.96 600.00
23690 - Varbuse postijaama peahoone
23691 - Varbuse postijaama postipoiste elamu
2012 nr 16-PärM-Ajal. Saarde Vallavalitsus 05.07.2012 15.11.2012 10 952.62 700.00
8314 - Saarde kalmistu
16736 - Saarde kirik
2012 nr 15-VilM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus 13.07.2012 01.10.2012 10 952.62 700.00
8429 - Pilistvere kalmistu
2012 nr 14-ValM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus 05.07.2012 01.10.2012 14 081.94 900.00
4473 - Otepää uus kalmistu
2012 nr 14-Reserv-LäVM Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts 12.05.2006 15.07.2006 4 956.00 316.75
5776 - Rakvere elementaarkooli hoone
2012 nr 13-JärM-Ajal. Kareda Vallavalitsus 05.07.2012 01.10.2012 15 020.74 960.00
4003 - Kadastiku kalmistu
2012 nr 12-HarM-Ajal. Kose Vallavalitsus 03.07.2012 01.10.2012 8 449.16 540.00
14409 - Tuhala kalmistu
2012 nr 12-095E TVL EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OSAÜHING 14.05.2012 23.07.2012 82 614.05 5 280.00
15204 - Kehtna mõisa laut 1
15210 - Kehtna mõisa härjatall
2012 nr 11-JärM-Ajal. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus 26.06.2012 01.10.2012 5 006.91 320.00
3991 - Ambla kirikuaed ja kalmistu
14952 - Ambla kirik
2012 nr 10-SaaM Osaühing Simba Invest 02.03.2012 21.11.2012 95 100.03 6 078.00
27251 - Vilsandi merepäästejaama puidust paadikuur koos kivist paadislipiga
2012 nr 10-HarM-Ajal. Kuusalu Vallavalitsus 19.06.2012 01.10.2012 5 992.65 383.00
18 - Kuusalu kalmistu
2012 nr 1/12 TVL Osaühing Willu 09.03.2012 01.11.2012 203 405.80 13 000.00
23617 - Soonlepa mõisa moonakatemaja
2012 nr 1-VõrM Vastseliina Vallavalitsus 09.02.2012 01.11.2012 154 901.34 9 900.00
14081 - Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14.-16. saj
2012 nr 1-VilM Viljandi Linnavalitsus 13.02.2012 01.11.2012 265 992.20 17 000.00
14709 - Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj
2012 nr 1-ValM Otepää Vallavalitsus 03.02.2012 01.02.2013 199 994.84 12 782.00
23235 - Otepää linnuse varemed
2012 nr 1-TarM korteriühistu Kassitoome 14.02.2012 01.11.2012 109 526.20 7 000.00
6970 - Puitelamu Tartus Veski 20, 19. saj
2012 nr 1-SaaM-Ajal. Pöide Vallavalitsus 03.05.2012 01.10.2012 5 006.91 320.00
4155 - Pöide kalmistu
2012 nr 1-SaaM Orissaare Vallavalitsus 23.02.2012 01.11.2012 53 198.44 3 400.00
4147 - Ööriku kalmistu
2012 nr 1-Reserv-ValM Palupera Põhikool 24.10.2012 01.07.2013 15 646.60 1 000.00
23164 - Palupera mõisa linnumaja
2012 nr 1-Reserv-TarM 22.10.2012 01.07.2013 3 911.65 250.00
4282 - Kõrveküla külakooli hoone
2012 nr 1-Reserv-TarM 24.10.2012 01.07.2013 0.00 1 364.04
7262 - Tamme tuuleveski 1875.-1899. a
2012 nr 1-Reserv-SaaM 06.12.2012 01.08.2013 0.00 3 730.00
20927 - Koguva küla Andruse talu rehielamu
2012 nr 1-Reserv-SaaM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kaarma Peeter-Pauli Kogudus 23.10.2012 01.07.2013 10 433.15 666.80
20799 - Kaarma pastoraadi peahoone
2012 nr 1-Reserv-RapM 06.12.2012 01.08.2013 15 646.60 1 000.00
15210 - Kehtna mõisa härjatall
2012 nr 1-Reserv-RapM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 07.11.2012 01.07.2013 51 633.78 3 300.00
15166 - Juuru kirikuaia piirdemüür värava ja päikesekellaga
2012 nr 1-Reserv-JõgM Puurmani Vallavalitsus 21.11.2012 01.07.2013 15 646.60 1 000.00
23997 - Puurmani mõisa teenijatemaja
2012 nr 1-Reserv-JärM Paide Vallavalitsus 23.10.2012 01.07.2013 7 823.30 500.00
15087 - Sargvere mõisa tööriistakuur
2012 nr 1-Reserv-HiiM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse Kogudus 25.10.2012 01.07.2013 9 797.28 626.16
23621 - Pühalepa kirikuaia kabel
2012 nr 1-Reserv-HarM 13.07.2012 01.06.2013 31 293.20 2 000.00
2782 - Ohtu mõisa ait, 18.-20. saj
2012 nr 1-Reserv-HarM Padise Vallavalitsus 23.10.2012 01.07.2013 31 293.20 2 000.00
14414 - Vilivalla kalmistu
2012 nr 1-RapM mittetulundusühing Raikküla Mõis 10.02.2012 21.11.2012 162 724.64 10 400.00
15302 - Raikküla mõisa ait-kuivati
2012 nr 1-PõlM Laheda Vallavalitsus 07.02.2012 31.12.2013 234 699.00 15 000.00
23737 - Tilsi mõisa peahoone
2012 nr 1-PärM Pärnumaa Kutsehariduskeskus 09.02.2012 01.11.2012 179 935.90 11 500.00
16746 - Voltveti mõisa ait
2012 nr 1-LäVM Sihtasutus Virumaa Muuseumid 03.02.2012 01.11.2012 100 138.24 6 400.00
15951 - Toolse linnuse varemed
2012 nr 1-LääM TVL OÜ Lükkepakk 10.07.2012 30.11.2012 60 004.71 3 835.00
15583 - Räägu mõisa ait
2012 nr 1-LääM Haapsalu Linnavalitsus 10.02.2012 01.11.2012 50 069.12 3 200.00
15391 - Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav
2012 nr 1-JõgM Põltsamaa Vallavalitsus 09.02.2012 01.11.2012 117 349.50 7 500.00
5858 - Võisiku mõisa kalmistu ja kabel
2012 nr 1-JärM Roosna-Alliku Vallavalitsus 09.02.2012 01.11.2012 206 535.12 13 200.00
15109 - Roosna-Alliku mõisa kasvuhoone
2012 nr 1-IdVM Alajõe Vallavalitsus 03.02.2012 01.11.2012 93 879.60 6 000.00
13827 - Vasknarva linnuse varemed, 1349-1442
2012 nr 1-HiiM Kõrgessaare Vallavalitsus 08.02.2012 01.11.2012 187 759.20 12 000.00
23413 - Kõrgessaare mõisa ait
2012 nr 1-HarM Padise Vallavalitsus 02.02.2012 21.11.2012 109 526.20 7 000.00
14414 - Vilivalla kalmistu
2012 nr 1 -Reserv-LäVM 22.10.2012 01.07.2013 31 293.20 2 000.00
15815 - Uhtna mõisa peahoone
2012 07 (VilM) Viljandi Linnavalitsus 06.06.2012 15.11.2012 59 144.15 3 780.00
2012 06 (VilM) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus 04.07.2012 15.11.2012 60 004.71 3 835.00
14711 - Viljandi Jaani kirik, 15.saj.
2012 05 (VilM) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Pauluse Kogudus 05.06.2012 15.11.2012 60 004.71 3 835.00
14720 - Viljandi Pauluse kirik, 1866. a
2012 04 (LäVM) Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 14.06.2012 15.11.2012 187 759.20 12 000.00
16107 - Väike-Maarja kirik