Siit saab näha Muinsuskaitseameti kaudu mälestistele eraldatud sihtotstarbelisi avariitoetusi. Kui „number“ sisaldab lühendit „PÜP“, siis see tähendab, et need sihtotstarbelised toetused on läinud Muinsuskaitseameti kaudu riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ eelarvest.

Number Lepingupartner Lepingu sõlmimise kuupäev Lepingu (aruande) tähtaeg Summa kroonides Summa eurodes
04062 / 2004 osaühing Arcus Projekt 02.07.2004 12.07.2004 7 000.00 447.38
16623 - Võlla-Ellamaa kõrtsihoone
0404 / 2004 Osaühing Rändmeister 27.02.2004 27.03.2004 9 794.00 625.95
14953 - Ambla kirikuaia kabel
04.november / 2005 Osaühing Anno Domi 13.12.2005 49 500.00 3 163.63
8302 - Maja, kus elas ja töötas Amandus Adamson
04-08 R / 2004 DAGOpen OÜ 08.05.2004 30.07.2004 269 744.00 17 239.78
23622 - Suuremõisa mõisa peahoone
04 / 2005 Osaühing RAIDKIVI A 29.06.2005 05.07.2005 13 000.00 830.85
5743 - Vastseliina kalmistu
19884 - Skulptuur "Anrepi lõvi", 19.saj. I pool (pronks, maakivi)
039-05 PTV / 2005 aktsiaselts Restor 31.03.2005 22.08.2005 250 000.00 15 977.91
15740 - Rakvere linnuse varemed vallikraaviga
0330 / 2004 OÜ RESTAURAATORPROJEKT 12.11.2003 17.12.2003 21 830.00 1 395.19
2709 - Vääna mõisa peahoone18.-19. saj
03-78 / 2004 Osaühing H.Uuetalu 28.11.2003 05.01.2004 21 665.00 1 384.65
8387 - Velise mõisa kalmistu ja kabel
03 / 2005 Osaühing RAIDKIVI A 29.06.2005 05.07.2005 25 000.00 1 597.79
5772 - II maailmasõjas hukkunute ühishaud
8342 - Konstantin Pätsi mälestussammas
02/ 2005 Osaühing RAIDKIVI A 20.06.2005 26.06.2005 10 000.00 639.12
8315 - II maailmasõjas hukkunute ühishaud
8333 - Terroriohvrite ühishaud