Nimekiri sisaldab kõiki kultuuriministri määrusi ja käskkirju, mille alusel on mälestised kaitse alla võetud ning registrisse kantud. Kultuuriministri käskkirja alusel toimub ka mälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndite määramine ning mälestise nime muutmine.
Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse ajutine kaitse.

Nr. Kuupäev Määrus
1 01.06.1995 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a.määrus nr.19/1, (RTL 1996, 119/120, 627)
2 19.07.1995 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 19.07.1995. a.määrus nr.19/2, (RTL 1996, 119/120, 628)
3 13.02.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 13.02.1996 a. määrus nr.4, (RTL 1996, 41, 273)
4 30.08.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 30.08.1996 a. määrus nr.10, (RTL 1997, 5, 27)
5 03.10.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 03.10.1996 a. määrus nr.12, (RTL 1997, 5, 28)
6 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.3, (RTL 1997, 65, 355)
7 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.7, (RTL 1997, 65, 359)
8 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.6, (RTL 1997, 65, 358)
9 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a . määrus nr.4, (RTL 1997, 65, 356)
10 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.5, (RTL 1997, 65, 357)
11 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr.24, (RTL 1997, 88, 521)
12 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr.16, (RTL 1997, 74, 422)
13 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr. 17, (RTL 1997, 74, 423)
14 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr. 18, (RTL 1997, 74, 424)
15 20.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12, (RTL 1997,68, 376)
16 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr. 8, (RTL 1997, 68, 375)
17 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 25, (RTL 1997, 88, 522)
18 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 23, (RTL 1997, 88, 520)
19 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 20, (RTL 1997, 88, 517)
20 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 22, (RTL 1997, 88, 519)
21 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 37, (RTL 1997, 163/164, 917)
22 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 21, (RTL 1997, 88, 518)
23 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 42, (RTL 1997, 165/166, 922)
24 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 43, (RTL 1997, 165/166, 923)
25 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 44, (RTL 1997, 165/166, 923)
26 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 45, (RTL 1997, 165/166, 925)
27 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 46, (RTL 1997, 165/166, 926)
28 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 47, (RTL 1997, 165/166, 927)
29 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 48, (RTL 1997, 165/166, 929)
30 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 49, (RTL 1997, 165/166, 928)
31 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 50, (RTL 1997, 165/166, 930)
32 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 51, (RTL 1997, 165/166, 931)
33 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 52, (RTL 1997, 165/166, 931)
34 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 53, (RTL 1997, 165/166, 933)
35 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 54, (RTL 1997, 165/166, 934)
36 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 56, (RTL 1997, 165/166, 936)
37 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 55, (RTL 1997, 165/166, 935)
38 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 57, (RTL 1997, 165/166, 937)
39 01.09.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 01.09.1997 määrus nr. 59, (RTL 1997, 169-171, 954)
40 21.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 21.10.1997.a .määrus nr. 66, (RTL 1997, 172/173, 962)
41 31.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 31.10.1997 määrus nr. 67, (RTL 1997, 214, 1127)
42 13.11.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130)
43 07.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 07.10.1997. a. määrus nr. 62, (RTL 1997, 958, 127)
44 06.11.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72, (RTL 1997, 214, 1129)
45 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 35, (RTL 1997, 163/164, 915)
46 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 36, (RTL 1997, 163/164, 916)
47 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 41, (RTL 1997, 165/166, 921)
48 03.12.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.12.1997 määrus nr. 76, (RTL 1998, 40/41, 189)
49 15.12.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.12.1997 määrus nr. 79, (RTL 1998, 40/41, 191)
50 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 40, (RTL 1997, 165/166, 920)
51 11.02.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.02.1998 määrus nr. 4, (RTL 1998, 147/148, 554)
52 16.02.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 16.02.1998 määrus nr. 5, (RTL 1998, 147/148, 555)
53 30.03.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 7, (RTL 1998, 147/148, 557)
54 30.03.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 8, (RTL 1998, 147/148, 558)
55 18.05.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.05.1998 määrus nr. 15, (RTL 1998, 179/180, 699)
56 21.04.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 21.04.1998 määrus nr. 13, (RTL 1998, 179/180, 697)
57 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 38, (RTL 1997, 165/166, 918)
58 27.07.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.07.1998 määrus nr. 20, (RTL 1998, 259/260, 1059)
59 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 39, (RTL 1997,165/166, 919)
60 27.07.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.07.1998 määrus nr. 19, (RTL 1998, 259/260, 1058)
61 27.10.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr. 25, (RTL 1998, 342/343, 1397)
62 05.01.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 05.01.1999 määrus nr. 1, (RTL 1999, 16, 176/177)
63 18.05.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.05.1998 määrus nr. 14, (RTL 1998, 179/180, 698)
65 24.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.13, (RTL 1999, 63, 844)
66 24.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.12, (RTL 1999, 63, 843)
67 01.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 01.03.1999 määrus nr. 6, (RTL 1999, 41, 551)
68 15.09.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.09.1999 määrus nr. 21, ( RTL 1999, 131, 1826)
69 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 16, (RTL 1999, 122, 1665)
70 10.09.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 10.09.1999 määrus nr. 20, (RTL 1999, 129, 1797)
71 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 17, (RTL 1999, 122,1666)
72 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 18, (RTL 1999, 122, 1667)
73 22.11.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 22.11.1999 määrus nr. 24, (RTL 1999, 160, 2282)
74 03.03.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 03.03.2000 määrus nr. 2, (RTL 2000, 32,428)
75 23.10.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 23.10.2000 määrus nr. 12, (RTL 2000, 111, 1743)
76 20.07.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.07.2000 määrus nr. 9, (RTL 2000, 86, 1279)
77 16.01.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 16.01.2001 määrus nr. 2, (RTL 2001, 13, 169)
79 15.08.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.08.2001 määrus nr. 10, (RTL 2001, 103, 1411)
80 12.06.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.06.2001 määrus nr. 8, (RTL 2001, 78, 1064)
81 27.02.1995 "Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 27.02.1995. a. määrus nr. 81 (RT I 1995, 24, 339)
82 21.03.1995 "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
83 31.03.1995 "Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508)
84 01.07.1997 "Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 01.07.1997 määrus nr. 126 (RT I 1997, 53, 841)
85 16.09.1997 "Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 16.09.1997 määrus nr. 175 (RT I 1997, 69, 1125)
86 23.12.1997 "Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine"Vabariigi Valitsuse 23.12.1997 määrus nr. 255 (RT I 1998, 1, 3)
87 10.02.1998 "Rebala muinsuskaitseala põhimääruse ja piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 10.02.1998 määrus nr. 30 (RT I 1998, 17, 270)
89 28.02.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.02.2002 käskkiri nr. A-2
90 23.08.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.08.2002 käskkiri nr. A-28
91 24.05.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 24.05.2002 käskkiri nr. A-13
92 12.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.09.2002 käskkiri nr. A-29
94 26.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 26.09.2002 käskkiri nr. A-32
95 30.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.09.2002 käskkiri nr. A-33
97 01.10.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 01.10.2002 käskkiri nr. 173 (2002, 117, 1711)
98 14.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.11.2002 käskkiri nr. 39-A
99 29.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.11.2002 käskkiri nr. 41-A
100 21.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.11.2002 käskkiri nr. 43-A
101 28.11.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 28.11.2002 käskkiri nr. 213 (RTL 2002, 134, 1982)
102 20.01.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.01.2003 käskkiri nr. A-1
103 02.12.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.12.2002 käskkiri nr. A-48
104 07.10.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 07.10.2002 käskkiri nr. A-36
105 19.03.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.03.2002 käskkiri nr. A-5