Nimekiri sisaldab kõiki kultuuriministri määrusi ja käskkirju, mille alusel on mälestised kaitse alla võetud ning registrisse kantud. Kultuuriministri käskkirja alusel toimub ka mälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndite määramine ning mälestise nime muutmine.
Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse ajutine kaitse.

Nr. Kuupäev Määrus
106 01.08.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.08.2002 käskkiri nr. A-25
107 10.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 10.03.2003 käskkiri nr. 07-A
108 25.03.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 25.03.2003. a .käskkiri nr. 64 (RTL 2003, 43, 641)
109 21.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.11.2002 käskkiri nr. 44-A
110 23.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.03.2003 käskkiri nr. A-08
111 24.03.2003 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 24.03.2003 nr. 63 käskkiri (RTL 2003, 43, 640)
112 31.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.03.2003 käskkiri nr. 09-A
113 06.05.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.05.2003 käskkiri nr. 12-A
114 20.05.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.05.2003 käskkiri nr. 14-A
115 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 58, (RTL 1997, 165/166, 938)
116 26.06.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26.06.2003. a käskkiri nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155)
117 06.08.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 29. juuli 2003. a käskkiri nr 128 (RTL 2003, 90, 1359)
118 01.07.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.07.2003 käskkiri nr. 20-A
119 21.03.1995 "Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
120 21.03.1995 "Pärnu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
121 21.03.1995 "Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
122 27.02.1995 "Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 27.02.1995. a. määrus nr. 81, (RT I 1995, 24, 339)
123 31.03.1995 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508)
124 21.11.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 21.11.2002. a. käskkiri nr. 207, (RTL 2002, 133, 1957)
125 10.10.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 10.10.2003 käskkiri nr. A-26
126 21.10.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 17.10.2003 käskkiri nr. A-27
127 29.10.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 29. oktoober 2003. a käskkiri nr 173 (RTL 2003, 115, 1823)
128 12.11.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.11.2003 käskkiri nr. A-29
129 14.12.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.11.2003 käskkiri nr. A-30
130 19.12.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 12. detsember 2003. a käskkiri 196 (RTL 2003, 128, 2087)
131 30.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2004 käskkiri nr. 11
132 29.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.03.2004 käskkiri nr. 13
133 30.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2004 käskkiri nr. 12
134 14.04.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 14. aprilli 2004. a käskkiri nr 74 (RTL 2004, 46, 799)
135 17.01.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 17.01.2001 määrus nr. 4 (RTL 2001,33,436)
136 26.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26. mai 2004. a käskkiri nr. 100 (RTL 2004, 77, 1252)
137 26.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26. mai 2004. a käskkiri nr. 99 (RTL 2004, 77, 1251)
138 28.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 28. mai 2004. a käskkiri nr. 102 (RTL 2004, 77, 1253)
139 02.06.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.06.2004 käskkiri nr. 16
140 07.07.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi kehtestamine" Kultuuriministri 07. juuli 2004. a käskkiri nr. 131 (RTL 2004, 97, 1555)
141 19.10.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.10.2004 käskkiri nr. A-23
142 05.11.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.11.2004 käskkiri nr. A-
143 16.12.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi ja mälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri 02. detsember 2004. a käskkiri nr. 231 (RTL 2004, 152, 2302)
144 12.01.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.01.2005 käskkiri nr A-2
145 01.09.1999 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 01.09.1999 määrus nr. 19 (RTL, 14.09.1999, 126, 1743)
146 28.02.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.02.2005 käskkiri nr. 12-A
147 07.03.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi määramine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 04. märts 2005. a käskkiri nr. 85 (RTL, 15.03.2005, 30, 442)
148 30.03.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2005 käskkiri nr. 15-A
149 06.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.04.2005 käskkiri nr. 17-A
150 14.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.04.2005 käskkiri nr. 19-A
151 03.05.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 03.05.2005 käskkiri nr. 22-A
152 06.05.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.05.2005 käskkiri nr. 24-A
153 17.06.1999 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 17.06.1999. a määrus nr 15 (RTL, 29.06.1999, 104, 1300)
154 13.05.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 13. mai 2005. a käskkiri nr. 194 (RTL, 24.05.2005, 54, 780)
155 21.06.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.06.2005 käskkiri nr. A-28
156 05.07.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.07.2005 käskkiri nr. A-29
157 15.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 15.04.2005 käskkiri nr. A-21
158 24.08.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 24. augusti 2005. a käskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423)
159 28.07.2005 "Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 181 (RTI, 28.07.2005, 42, 340)
160 28.07.2005 "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 182 (RTI, 28.07.2005, 42, 341)
161 14.10.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.10.2005 käskkiri nr. A-36
162 04.11.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndi määramine ja mälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri 04. novembri 2005. a käskkiri nr 316 (RTL 2005, 112, 1729)
163 28.11.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.11.2005 käskkiri nr. A-43
164 02.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.12.2005 käskkiri nr. A-46
165 14.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.12.2005 käskkiri nr. A-51
166 19.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.12.2005 käskkiri nr. A-54
167 12.01.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.01.2006 käskkiri nr. A-1
168 17.01.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 17. jaanuar 2006. a käskkiri nr 12 (RTL 2006, 9, 181)
169 03.02.2006 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 26. jaanuar 2006. a käskkiri nr 24 (RTL, 03.02.2006, 13, 221)
170 23.02.2006 "Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2006. a määrus nr 47 (RTI, 22.02.2006, 10, 68)
171 01.03.2006 "Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 32 (RTI, 15.02.2006, 9, 49)
172 28.03.2006 "Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2006. a määrus nr 67 (RTI, 21.03.2006, 13, 95)
173 05.04.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 28. märts 2006. a käskkiri nr 120 (RTL, 07.04.2006, 30, 542)
174 11.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 11.04.2006 käskkiri nr. A-8
175 18.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 18.04.2006 käskkiri nr. A-10
176 12.04.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 12. aprill 2006 nr. 143 (RTL, 18.04.2006, 32, 590)
177 19.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.04.2006 käskkiri nr. A-12
178 30.05.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 23.mai 2006 nr 180 (RTL, 01.06.2006, 45, 811)
179 22.05.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 22.05.2006 käskkiri nr. A-16
180 19.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.06.2006 käskkiri nr. A-19
181 17.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 13.06.2006 käskkiri nr. A-17
182 21.06.2006 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 21. juuni 2006 nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967)
183 29.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.06.2006 käskkiri nr. A-21
184 29.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.06.2006 käskkiri nr. A-20
185 29.06.2006 Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri käskkiri 29. juuni 2006 nr 215 (RTL, 07.07.2006, 53, 980)
186 27.11.2000 Kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määruse nr 25 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» muutmine Kultuuriministri 27. novembri 2000. a määrus nr 17 (RTL, 11.12.2000, 124, 1972)
187 13.07.2006 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 13. juuli 2006. a käskkiri nr 218 (RTL, 26.07.2006, 59, 1086)
188 28.08.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2006 käskkiri nr. A-23
189 06.09.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.09.2006 käskkiri nr. A-27
190 12.09.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.09.2006 käskkiri nr. A-28
191 05.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.10.2006 käskkiri nr. A-30
192 19.10.2006 Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.10.2006 käskkiri nr. A-35
193 23.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.10.2006 käskkiri nr. A-36
194 25.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 25.10.2006 käskkiri nr. A-37
195 31.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.10.2006 käskkiri nr. A-39
196 18.12.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 18. dets 2006 nr 383 (RTL, 28.12.2006, 92, 1720)
197 05.01.2007 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13)
198 17.06.2004 "Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218 (RTI, 21.06.2004, 50, 351)
199 21.06.2004 "Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 219 (RTI, 21.06.2004, 50, 352)
200 23.08.2004 "Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määrusega nr 155 ( RT I 2003, 44, 303), 23.08.2004 nr 281 ( RT I 2004, 63, 450)
201 21.06.2004 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220 (RTI, 21.06.2004, 50, 353)
202 27.01.2006 "Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määrus nr 15 (RTI, 27.01.2006, 5, 24)
203 20.09.2006 "Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 5. septembri 2006. a määrus nr 195 (RTI, 20.09.2006, 40, 302)
204 09.02.2007 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 09.02.2007 käskkiri nr 55 (RTL, 21.02.2007, 17, 277)
205 15.03.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 15.03.2007 käskkiri nr. 15-A