Nimekiri sisaldab kõiki kultuuriministri määrusi ja käskkirju, mille alusel on mälestised kaitse alla võetud ning registrisse kantud. Kultuuriministri käskkirja alusel toimub ka mälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndite määramine ning mälestise nime muutmine.
Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse ajutine kaitse.

Nr. Kuupäev Määrus
310 21.06.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.06.2016 käskkiri nr. A-27
311 21.08.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.08.2016 käskkiri nr. A-29
312 20.10.2016 "Kuressaare bussijaama kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 20.10.2016 nr 1-2 /179
313 18.11.2016 "Kultuurimälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri käskkiri 18.11.2016 nr 1-2 /217
314 21.11.2016 "Kolga-Jaani (Lalsi) Püha Nikolause kiriku (1871–1873) ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsiooni, ikoonide ja aujärjetaguse maali koos raamistusega kultuurimälestiseks tunnistamine (1871-1873)" Kultuuriministri määrus 21.11.2016 nr 1-2 /220
315 21.12.2016 "Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 21.12.2016 nr 180
316 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
317 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
318 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
319 20.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 16.06.2017 nr 145 (RT III, 20.06.2017, 7)
320 28.08.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2016 käskkiri nr. 32-A
321 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 192 (RT III, 19.09.2017, 1)
322 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09. 2017 nr 197 ( RT III, 19.09.2017, 2)
323 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 200 (RT III, 19.09.2017, 3)
324 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 201 (RT III, 19.09.2017, 4)
326 05.06.2017 "Kultuurimälestiste andmete korrastamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 144 (RT III, 09.06.2017, 2)
327 18.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori käskkiri 18.09.2017 nr 35-A
328 29.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 29.09.2017 nr 36-A
329 25.10.2017 "Piira veterinaarravila administratiivhoone kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 25.10.2017 nr 228 (RT III, 07.11.2017, 12)
330 19.01.2018 "Ajutise kaitse lõpetamine" Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 19.01.2018 nr 5-A
331 15.02.2018 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 15.02.2018 käskkiri nr 27 (RT III, 20.02.2018, 10)
332 15.02.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 15.02.2018 nr 28 (RT III, 20.02.2018, 11)
333 05.02.2018 "Elva kultuurimälestiste kaitsevööndite muutmine ja Elva metsakalmistu piiri määramine" kultuuriministri käskkiri 05.02.2018 nr 20 (RT III, 09.02.2018, 3)
334 13.03.2018 "Pällo taluhäärberi kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 26.02.2018 käskkiri nr 39 (RT III, 13.03.2018, 19)
335 13.03.2018 "Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 07.03.2018 käskkiri nr 46 (RT III, 13.03.2018, 20)
336 19.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 19.04 .2018 nr 78 (RT III, 24.04.2018, 1)
337 19.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 19.04.2018 nr 79 (RT III, 24.04.2018, 2)
338 27.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 27.04.2018 nr 88 (RT III, 04.05.2018, 3)
339 03.07.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestise nr 11764 asukoha kehtestamine ja kultuurimälestiste ühise kaitsevööndi määramine" kultuuriministri käskkiri 28.06.2018 nr 118 (RT III, 03.07.2018, 5)
340 06.07.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 02.07.2018 käskkiri nr 126 (RT III, 06.07.2018, 2)
341 06.07.2018 "Kuigu talu keldrite kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 02.07.2018 nr 125 (RT III, 06.07.2018, I)
342 04.10.2018 "Eesti Rahvusraamatukogu kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 26.09.2018 käskkiri nr 165 (RT III, 04.10.2018, 1)
343 04.09.2018 Ajutise kaitse alla võtmine Kivi-, kesk- ja uusaegsete esemete leiukoht, reg nr A30977
344 25.01.2019 Kultuurimälestiste andmete korrastamine, kultuuriministri käskkiri 21.01.2019 nr 13 (RT III, 25.01.2019, 2)
345 08.03.2019 Ajutise kaitse alla võtmine, peadirektori käskkiri, 8. märts 2019 nr 1.1-5/12-A
346 11.03.2019 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 52 (RT III, 13.03.2019, 1)
347 11.03.2019 "Kalmistu ja asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 54 (RT III, 13.03.2019, 2)
348 11.03.2019 "Viidumäe kalme ja ohverdamiskoha kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 55 (RT III, 13.03.2019, 3)
349 22.05.2019 Mälestiste ühise kaitsevööndi kehtestamine. Kultuuriministri käskkiri 22.05.2019 nr 101 (RT III, 28.05.2019, 1)
350 12.06.2019 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 12.06.2019 käskkiri nr 114 (RT III, 18.06.2019, 1)
351 28.06.2019 "Rannalautrite kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 28.06.2019 käskkiri nr 123 (RT III, 02.07.2019, 6)
352 21.07.2019 "Kultuurimälestise andmete muutmine" kultuuriministri 21.07 2019 käskkiri nr 135 (RT III, 23.07.2019, 1)