Nimekiri sisaldab kõiki kultuuriministri määrusi ja käskkirju, mille alusel on mälestised kaitse alla võetud ning registrisse kantud. Kultuuriministri käskkirja alusel toimub ka mälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndite määramine ning mälestise nime muutmine.
Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse ajutine kaitse.

Nr. Kuupäev Määrus
1 01.06.1995 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a.määrus nr.19/1, (RTL 1996, 119/120, 627)
2 19.07.1995 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 19.07.1995. a.määrus nr.19/2, (RTL 1996, 119/120, 628)
3 13.02.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 13.02.1996 a. määrus nr.4, (RTL 1996, 41, 273)
4 30.08.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 30.08.1996 a. määrus nr.10, (RTL 1997, 5, 27)
5 03.10.1996 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 03.10.1996 a. määrus nr.12, (RTL 1997, 5, 28)
6 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.3, (RTL 1997, 65, 355)
7 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.7, (RTL 1997, 65, 359)
8 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.6, (RTL 1997, 65, 358)
9 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a . määrus nr.4, (RTL 1997, 65, 356)
10 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.5, (RTL 1997, 65, 357)
11 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr.24, (RTL 1997, 88, 521)
12 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr.16, (RTL 1997, 74, 422)
13 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr. 17, (RTL 1997, 74, 423)
14 11.04.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.04.1997 määrus nr. 18, (RTL 1997, 74, 424)
15 20.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12, (RTL 1997,68, 376)
16 19.03.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr. 8, (RTL 1997, 68, 375)
17 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 25, (RTL 1997, 88, 522)
18 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 23, (RTL 1997, 88, 520)
19 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 20, (RTL 1997, 88, 517)
20 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 22, (RTL 1997, 88, 519)
21 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 37, (RTL 1997, 163/164, 917)
22 13.05.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr. 21, (RTL 1997, 88, 518)
23 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 42, (RTL 1997, 165/166, 922)
24 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 43, (RTL 1997, 165/166, 923)
25 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 44, (RTL 1997, 165/166, 923)
26 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 45, (RTL 1997, 165/166, 925)
27 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 46, (RTL 1997, 165/166, 926)
28 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 47, (RTL 1997, 165/166, 927)
29 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 48, (RTL 1997, 165/166, 929)
30 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 49, (RTL 1997, 165/166, 928)
31 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 50, (RTL 1997, 165/166, 930)
32 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 51, (RTL 1997, 165/166, 931)
33 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 52, (RTL 1997, 165/166, 931)
34 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 53, (RTL 1997, 165/166, 933)
35 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 54, (RTL 1997, 165/166, 934)
36 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 56, (RTL 1997, 165/166, 936)
37 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 55, (RTL 1997, 165/166, 935)
38 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 57, (RTL 1997, 165/166, 937)
39 01.09.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 01.09.1997 määrus nr. 59, (RTL 1997, 169-171, 954)
40 21.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 21.10.1997.a .määrus nr. 66, (RTL 1997, 172/173, 962)
41 31.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 31.10.1997 määrus nr. 67, (RTL 1997, 214, 1127)
42 13.11.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130)
43 07.10.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 07.10.1997. a. määrus nr. 62, (RTL 1997, 958, 127)
44 06.11.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72, (RTL 1997, 214, 1129)
45 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 35, (RTL 1997, 163/164, 915)
46 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 36, (RTL 1997, 163/164, 916)
47 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 41, (RTL 1997, 165/166, 921)
48 03.12.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.12.1997 määrus nr. 76, (RTL 1998, 40/41, 189)
49 15.12.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.12.1997 määrus nr. 79, (RTL 1998, 40/41, 191)
50 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 40, (RTL 1997, 165/166, 920)
51 11.02.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.02.1998 määrus nr. 4, (RTL 1998, 147/148, 554)
52 16.02.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 16.02.1998 määrus nr. 5, (RTL 1998, 147/148, 555)
53 30.03.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 7, (RTL 1998, 147/148, 557)
54 30.03.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 8, (RTL 1998, 147/148, 558)
55 18.05.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.05.1998 määrus nr. 15, (RTL 1998, 179/180, 699)
56 21.04.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 21.04.1998 määrus nr. 13, (RTL 1998, 179/180, 697)
57 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 38, (RTL 1997, 165/166, 918)
58 27.07.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.07.1998 määrus nr. 20, (RTL 1998, 259/260, 1059)
59 03.07.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 39, (RTL 1997,165/166, 919)
60 27.07.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.07.1998 määrus nr. 19, (RTL 1998, 259/260, 1058)
61 27.10.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr. 25, (RTL 1998, 342/343, 1397)
62 05.01.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 05.01.1999 määrus nr. 1, (RTL 1999, 16, 176/177)
63 18.05.1998 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.05.1998 määrus nr. 14, (RTL 1998, 179/180, 698)
65 24.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.13, (RTL 1999, 63, 844)
66 24.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 24.03.1999 määrus nr.12, (RTL 1999, 63, 843)
67 01.03.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 01.03.1999 määrus nr. 6, (RTL 1999, 41, 551)
68 15.09.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.09.1999 määrus nr. 21, ( RTL 1999, 131, 1826)
69 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 16, (RTL 1999, 122, 1665)
70 10.09.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 10.09.1999 määrus nr. 20, (RTL 1999, 129, 1797)
71 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 17, (RTL 1999, 122,1666)
72 12.08.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 määrus nr. 18, (RTL 1999, 122, 1667)
73 22.11.1999 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 22.11.1999 määrus nr. 24, (RTL 1999, 160, 2282)
74 03.03.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 03.03.2000 määrus nr. 2, (RTL 2000, 32,428)
75 23.10.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 23.10.2000 määrus nr. 12, (RTL 2000, 111, 1743)
76 20.07.2000 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.07.2000 määrus nr. 9, (RTL 2000, 86, 1279)
77 16.01.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 16.01.2001 määrus nr. 2, (RTL 2001, 13, 169)
79 15.08.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 15.08.2001 määrus nr. 10, (RTL 2001, 103, 1411)
80 12.06.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.06.2001 määrus nr. 8, (RTL 2001, 78, 1064)
81 27.02.1995 "Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 27.02.1995. a. määrus nr. 81 (RT I 1995, 24, 339)
82 21.03.1995 "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
83 31.03.1995 "Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508)
84 01.07.1997 "Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 01.07.1997 määrus nr. 126 (RT I 1997, 53, 841)
85 16.09.1997 "Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 16.09.1997 määrus nr. 175 (RT I 1997, 69, 1125)
86 23.12.1997 "Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine"Vabariigi Valitsuse 23.12.1997 määrus nr. 255 (RT I 1998, 1, 3)
87 10.02.1998 "Rebala muinsuskaitseala põhimääruse ja piiri kinnitamine" Vabariigi Valitsuse 10.02.1998 määrus nr. 30 (RT I 1998, 17, 270)
89 28.02.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.02.2002 käskkiri nr. A-2
90 23.08.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.08.2002 käskkiri nr. A-28
91 24.05.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 24.05.2002 käskkiri nr. A-13
92 12.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.09.2002 käskkiri nr. A-29
94 26.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 26.09.2002 käskkiri nr. A-32
95 30.09.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.09.2002 käskkiri nr. A-33
97 01.10.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 01.10.2002 käskkiri nr. 173 (2002, 117, 1711)
98 14.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.11.2002 käskkiri nr. 39-A
99 29.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.11.2002 käskkiri nr. 41-A
100 21.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.11.2002 käskkiri nr. 43-A
101 28.11.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 28.11.2002 käskkiri nr. 213 (RTL 2002, 134, 1982)
102 20.01.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.01.2003 käskkiri nr. A-1
103 02.12.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.12.2002 käskkiri nr. A-48
104 07.10.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 07.10.2002 käskkiri nr. A-36
105 19.03.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.03.2002 käskkiri nr. A-5
106 01.08.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.08.2002 käskkiri nr. A-25
107 10.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 10.03.2003 käskkiri nr. 07-A
108 25.03.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 25.03.2003. a .käskkiri nr. 64 (RTL 2003, 43, 641)
109 21.11.2002 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.11.2002 käskkiri nr. 44-A
110 23.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.03.2003 käskkiri nr. A-08
111 24.03.2003 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 24.03.2003 nr. 63 käskkiri (RTL 2003, 43, 640)
112 31.03.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.03.2003 käskkiri nr. 09-A
113 06.05.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.05.2003 käskkiri nr. 12-A
114 20.05.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.05.2003 käskkiri nr. 14-A
115 18.08.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 58, (RTL 1997, 165/166, 938)
116 26.06.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26.06.2003. a käskkiri nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155)
117 06.08.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 29. juuli 2003. a käskkiri nr 128 (RTL 2003, 90, 1359)
118 01.07.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.07.2003 käskkiri nr. 20-A
119 21.03.1995 "Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
120 21.03.1995 "Pärnu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
121 21.03.1995 "Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 21.03.1995. a. määrus nr. 126 (RT I 1995, 37, 472)
122 27.02.1995 "Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 27.02.1995. a. määrus nr. 81, (RT I 1995, 24, 339)
123 31.03.1995 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508)
124 21.11.2002 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 21.11.2002. a. käskkiri nr. 207, (RTL 2002, 133, 1957)
125 10.10.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 10.10.2003 käskkiri nr. A-26
126 21.10.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 17.10.2003 käskkiri nr. A-27
127 29.10.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 29. oktoober 2003. a käskkiri nr 173 (RTL 2003, 115, 1823)
128 12.11.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.11.2003 käskkiri nr. A-29
129 14.12.2003 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.11.2003 käskkiri nr. A-30
130 19.12.2003 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 12. detsember 2003. a käskkiri 196 (RTL 2003, 128, 2087)
131 30.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2004 käskkiri nr. 11
132 29.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.03.2004 käskkiri nr. 13
133 30.03.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2004 käskkiri nr. 12
134 14.04.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 14. aprilli 2004. a käskkiri nr 74 (RTL 2004, 46, 799)
135 17.01.2001 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 17.01.2001 määrus nr. 4 (RTL 2001,33,436)
136 26.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26. mai 2004. a käskkiri nr. 100 (RTL 2004, 77, 1252)
137 26.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26. mai 2004. a käskkiri nr. 99 (RTL 2004, 77, 1251)
138 28.05.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 28. mai 2004. a käskkiri nr. 102 (RTL 2004, 77, 1253)
139 02.06.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.06.2004 käskkiri nr. 16
140 07.07.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi kehtestamine" Kultuuriministri 07. juuli 2004. a käskkiri nr. 131 (RTL 2004, 97, 1555)
141 19.10.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.10.2004 käskkiri nr. A-23
142 05.11.2004 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.11.2004 käskkiri nr. A-
143 16.12.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi ja mälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri 02. detsember 2004. a käskkiri nr. 231 (RTL 2004, 152, 2302)
144 12.01.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.01.2005 käskkiri nr A-2
145 01.09.1999 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 01.09.1999 määrus nr. 19 (RTL, 14.09.1999, 126, 1743)
146 28.02.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.02.2005 käskkiri nr. 12-A
147 07.03.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi määramine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 04. märts 2005. a käskkiri nr. 85 (RTL, 15.03.2005, 30, 442)
148 30.03.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 30.03.2005 käskkiri nr. 15-A
149 06.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.04.2005 käskkiri nr. 17-A
150 14.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.04.2005 käskkiri nr. 19-A
151 03.05.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 03.05.2005 käskkiri nr. 22-A
152 06.05.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.05.2005 käskkiri nr. 24-A
153 17.06.1999 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 17.06.1999. a määrus nr 15 (RTL, 29.06.1999, 104, 1300)
154 13.05.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 13. mai 2005. a käskkiri nr. 194 (RTL, 24.05.2005, 54, 780)
155 21.06.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.06.2005 käskkiri nr. A-28
156 05.07.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.07.2005 käskkiri nr. A-29
157 15.04.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 15.04.2005 käskkiri nr. A-21
158 24.08.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 24. augusti 2005. a käskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423)
159 28.07.2005 "Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 181 (RTI, 28.07.2005, 42, 340)
160 28.07.2005 "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 182 (RTI, 28.07.2005, 42, 341)
161 14.10.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.10.2005 käskkiri nr. A-36
162 04.11.2005 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndi määramine ja mälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri 04. novembri 2005. a käskkiri nr 316 (RTL 2005, 112, 1729)
163 28.11.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.11.2005 käskkiri nr. A-43
164 02.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.12.2005 käskkiri nr. A-46
165 14.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 14.12.2005 käskkiri nr. A-51
166 19.12.2005 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.12.2005 käskkiri nr. A-54
167 12.01.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.01.2006 käskkiri nr. A-1
168 17.01.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 17. jaanuar 2006. a käskkiri nr 12 (RTL 2006, 9, 181)
169 03.02.2006 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 26. jaanuar 2006. a käskkiri nr 24 (RTL, 03.02.2006, 13, 221)
170 23.02.2006 "Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2006. a määrus nr 47 (RTI, 22.02.2006, 10, 68)
171 01.03.2006 "Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 32 (RTI, 15.02.2006, 9, 49)
172 28.03.2006 "Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2006. a määrus nr 67 (RTI, 21.03.2006, 13, 95)
173 05.04.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 28. märts 2006. a käskkiri nr 120 (RTL, 07.04.2006, 30, 542)
174 11.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 11.04.2006 käskkiri nr. A-8
175 18.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 18.04.2006 käskkiri nr. A-10
176 12.04.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 12. aprill 2006 nr. 143 (RTL, 18.04.2006, 32, 590)
177 19.04.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.04.2006 käskkiri nr. A-12
178 30.05.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 23.mai 2006 nr 180 (RTL, 01.06.2006, 45, 811)
179 22.05.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 22.05.2006 käskkiri nr. A-16
180 19.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.06.2006 käskkiri nr. A-19
181 17.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 13.06.2006 käskkiri nr. A-17
182 21.06.2006 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 21. juuni 2006 nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967)
183 29.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.06.2006 käskkiri nr. A-21
184 29.06.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.06.2006 käskkiri nr. A-20
185 29.06.2006 Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri käskkiri 29. juuni 2006 nr 215 (RTL, 07.07.2006, 53, 980)
186 27.11.2000 Kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määruse nr 25 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» muutmine Kultuuriministri 27. novembri 2000. a määrus nr 17 (RTL, 11.12.2000, 124, 1972)
187 13.07.2006 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 13. juuli 2006. a käskkiri nr 218 (RTL, 26.07.2006, 59, 1086)
188 28.08.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2006 käskkiri nr. A-23
189 06.09.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.09.2006 käskkiri nr. A-27
190 12.09.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.09.2006 käskkiri nr. A-28
191 05.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.10.2006 käskkiri nr. A-30
192 19.10.2006 Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 19.10.2006 käskkiri nr. A-35
193 23.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.10.2006 käskkiri nr. A-36
194 25.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 25.10.2006 käskkiri nr. A-37
195 31.10.2006 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.10.2006 käskkiri nr. A-39
196 18.12.2006 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 18. dets 2006 nr 383 (RTL, 28.12.2006, 92, 1720)
197 05.01.2007 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13)
198 17.06.2004 "Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218 (RTI, 21.06.2004, 50, 351)
199 21.06.2004 "Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 219 (RTI, 21.06.2004, 50, 352)
200 23.08.2004 "Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määrusega nr 155 ( RT I 2003, 44, 303), 23.08.2004 nr 281 ( RT I 2004, 63, 450)
201 21.06.2004 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220 (RTI, 21.06.2004, 50, 353)
202 27.01.2006 "Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määrus nr 15 (RTI, 27.01.2006, 5, 24)
203 20.09.2006 "Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 5. septembri 2006. a määrus nr 195 (RTI, 20.09.2006, 40, 302)
204 09.02.2007 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 09.02.2007 käskkiri nr 55 (RTL, 21.02.2007, 17, 277)
205 15.03.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 15.03.2007 käskkiri nr. 15-A
206 28.03.2007 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 145 (RTL, 12.04.2007, 29, 533)
207 28.03.2007 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 144 (RTL, 10.04.2007, 28, 516)
208 24.04.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.04.2007 käskkiri nr. 24-A
209 24.04.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.04.2007 käskkiri nr. 23-A
210 27.07.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 27.07.2007 käskkiri nr. 37-K kuupäev:27/07/2007
211 29.06.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.06.2007 käskkiri nr. 34-A
212 01.08.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.08.2007 käskkiri nr. 38-K
213 06.07.2007 „Kultuurimälestiseks tunnistamine”, Kultuuriministri 6. juuli 2007. a käskkiri nr 261 (RTL, 13.07.2007, 58, 1073)
214 31.08.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 31.08.2007 käskkiri nr. 40-K
215 17.09.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 17.09.2007 käskkiri nr. 41-K
216 20.09.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 20.09.2007 käskkiri nr. 42-K
217 06.08.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.08.2007 käskkiri nr. 39-K
218 05.11.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 05.11.2007 käskkiri nr. 45-K
219 21.11.2007 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 20.11.2007 käskkiri nr 381
220 07.12.2007 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 07.12.2007 käskkiri nr. 47-A
221 08.02.2008 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 08.02.2008 käskkiri nr 41
222 11.03.2008 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 11.03.2008 käskkiri nr 108
223 17.03.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 17.03.2008 käskkiri nr. 11-A
224 23.05.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.05.2008 käskkiri nr. 13-A
225 26.05.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 26.05.2008 käskkiri nr. 14-A
226 06.06.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 06.06.2008 käskkiri nr. 16-A
227 26.06.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 26.06.2008 käskkiri nr. A-21
228 26.06.2008 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 26.06.2008 käskkiri nr 309
229 18.08.2008 "Ajutise kaitse lõpetamine" peadirektori 18.08.2008 käskkiri nr. A-25
230 13.08.2008 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 13.08.2008 käskkiri nr. A-24
231 04.09.2008 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 04. september 2008 nr 368
232 21.11.2008 "Ajutise kaitse lõpetamine" peadirektori 21.11.2008 käskkiri nr. A-38
233 02.02.2009 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 02.02.2009 käskkiri nr. 1.1-5/5-A
234 07.04.2009 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 07. aprill 2009 nr 128
235 04.06.2009 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 04. juuni 2009 nr 186
237 01.07.2009 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 01. juuli 2009 nr 223
238 01.07.2009 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 01. juuli 2009 nr 224
239 26.06.2009 "Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 26. juuni 2009 nr 216
241 03.07.2009 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 03. juuli 2009 nr 232
242 10.12.2009 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 10. detsember 2009 nr 419
243 15.02.2010 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 15. veebruar 2010 nr 85
244 29.04.2010 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 29.04.2010 käskkiri nr. A-16
245 27.05.2010 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 27. mai 2010 nr 244
246 01.10.2010 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 01.10.2010 käskkiri nr. A-30
247 22.12.2010 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 22.12.2010 käskkiri nr. A-43
248 11.01.2011 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 11. jaanuar 2011 nr 14
249 09.03.2011 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 09. märts 2011 nr 123
251 20.06.2011 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirektori käskkiri 20. juuni 2011 nr. 21-A
252 28.06.2011 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirektori käskkiri 28. juuni 2011 nr 22-A
253 21.08.2012 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri 21.08.2012. a. käskkiri nr 207
254 10.09.2012 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirektori käskkiri 10. september 2012 nr 28-A
256 06.06.2013 "Kultuurimälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri 06.06.2013 käskkiri nr 188
257 26.07.2013 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirekltori käskkiri 26.juuli 2013 nr 31-A
258 09.08.2013 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 09.08.2013 Kultuuriministri käskkiri nr 234
259 09.08.2013 "Kultuurimälestiste nimetuste muutmine" 09.08.2013 Kultuuriministri käskkiri nr 235
260 15.08.2013 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirekltori käskkiri 15. august 2013 nr 34-A
261 14.08.2013 "Ajutise kaitse alla võtmine" Peadirekltori käskkiri 14. august 2013 nr 33-A
262 20.09.2011 Kohtuotsus 20.09.2011
263 07.01.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 07.01.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 6
264 08.01.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 08.01.2014 nr 9
265 17.01.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 17.01.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 17
266 28.02.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 28.02.2014 nr 79
267 03.03.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 03.03.2014 nr 89
268 06.03.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 06.03.2014 nr 92
269 06.03.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 06.03.2014 nr 93
270 31.03.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kultuurimälestiseks tunnistamine" 31.03.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 111
271 11.04.2014 "Ajutise kaitse lõpetamine" peadirektori 11.04.2014 käskkiri nr. A-27
272 01.04.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 01.04.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 115
273 25.04.2014 Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 24.04.2014 nr 134
274 11.04.2014 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 11.04.2014 käskkiri nr. A-27
275 14.05.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 14.05.2014 nr 160
276 30.06.2014 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 30.06.2014 käskkiri nr. A-39
277 29.08.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 29.08.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 221
278 29.08.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 29.08.2014 nr 220
279 26.09.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 26.09.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 238
280 16.10.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 15.10.2014 nr 254
281 10.11.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 07.11.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 275
282 24.11.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 20.11.2014 nr 293
283 28.11.2014 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 27.11.2014 nr 299
284 04.12.2014 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 04.12.2014 Kultuuriministri käskkiri nr 312
285 05.02.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 04.02.2015 käskkiri nr. A-5
286 12.03.2015 "Kultuurimälestiste nimetuste muutmine " Kultuuriministri käskkiri 11.03.2015 nr 1-2/60
287 09.04.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 09.04.2015 käskkiri nr. A-12
288 16.04.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 16.04.2015 käskkiri nr. A-14
289 11.05.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 11.05.2015 käskkiri nr. A-17
290 04.06.2015 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2015 nr 134
291 03.07.2015 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 03.07.2015 nr 155
292 03.07.2015 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 03.07.2015 nr 153
293 03.09.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 03.09.2015 käskkiri nr. A-28
294 15.09.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 15.09.2015 käskkiri nr. A-33
295 24.09.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 24.09.2015 käskkiri nr. A-36
296 23.09.2015 "Ajutise kaitse alla võtmise käskkiri" peadirektori 23.09.2015 käskkiri nr. A-35
297 04.02.2016 "Ajutise kaitse lõpetamine" peadirektori 04.02.2016 käskkiri nr. 4-A
298 02.02.2016 "Taebla koolihoone kultuurimälestistiseks tunnistamine " Kultuuriministri käskkiri 02.02.2016 nr 1-2/18
299 12.02.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 12.02.2016 käskkiri nr. A-6
300 11.02.2016 "Rebala muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2016. a määrus nr 21
301 18.02.2016 "Valkla mõisa moonakamaja 2 kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" 18.02.2016 Kultuuriministri käskkiri nr 1-2/36
302 18.02.2016 "Kääriku spordibaasi kahe hoone kultuurimälestiseks tunnistamine " Kultuuriministri käskkiri 18.02.2016 nr 1-2/35
303 15.03.2016 "Ugala teatri kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 15.03.2016 nr 1-2 /46
304 03.06.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 03.06.2016 käskkiri nr. A-11
305 17.02.2014 "Kultuurimälestise teisaldamine" Kultuuriministri käskkiri 17.02.2014 nr 66
306 20.06.2016 "Suure-Kambja mõisa peahoone kultuurimälestiseks olemise lõpetamine " 20.06.2016 Kultuuriministri käskkiri nr 1-2/107
307 28.06.2016 "Tudulinna hüdroelektrijaama kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 28.06.2016 nr 1-2 /118
308 22.06.2016 "Laevavrakkide kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 22.06.2016 nr 1-2 /114
309 13.09.2016 "Paide kultuurimaja kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2016 nr 1-2 /149
310 21.06.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.06.2016 käskkiri nr. A-27
311 21.08.2016 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 21.08.2016 käskkiri nr. A-29
312 20.10.2016 "Kuressaare bussijaama kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 20.10.2016 nr 1-2 /179
313 18.11.2016 "Kultuurimälestise nimetuse muutmine" Kultuuriministri käskkiri 18.11.2016 nr 1-2 /217
314 21.11.2016 "Kolga-Jaani (Lalsi) Püha Nikolause kiriku (1871–1873) ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsiooni, ikoonide ja aujärjetaguse maali koos raamistusega kultuurimälestiseks tunnistamine (1871-1873)" Kultuuriministri määrus 21.11.2016 nr 1-2 /220
315 21.12.2016 "Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 21.12.2016 nr 180
316 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
317 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
318 04.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 139 (RT III, 09.06.2017, 1)
319 20.06.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 16.06.2017 nr 145 (RT III, 20.06.2017, 7)
320 28.08.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 28.08.2016 käskkiri nr. 32-A
321 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 192 (RT III, 19.09.2017, 1)
322 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09. 2017 nr 197 ( RT III, 19.09.2017, 2)
323 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 200 (RT III, 19.09.2017, 3)
324 19.09.2017 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" Kultuuriministri käskkiri 13.09.2017 nr 201 (RT III, 19.09.2017, 4)
326 05.06.2017 "Kultuurimälestiste andmete korrastamine" Kultuuriministri käskkiri 04.06.2017 nr 144 (RT III, 09.06.2017, 2)
327 18.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori käskkiri 18.09.2017 nr 35-A
328 29.09.2017 "Ajutise kaitse alla võtmine" Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 29.09.2017 nr 36-A
329 25.10.2017 "Piira veterinaarravila administratiivhoone kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri käskkiri 25.10.2017 nr 228 (RT III, 07.11.2017, 12)
330 19.01.2018 "Ajutise kaitse lõpetamine" Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 19.01.2018 nr 5-A
331 15.02.2018 "Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine" kultuuriministri 15.02.2018 käskkiri nr 27 (RT III, 20.02.2018, 10)
332 15.02.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 15.02.2018 nr 28 (RT III, 20.02.2018, 11)
333 05.02.2018 "Elva kultuurimälestiste kaitsevööndite muutmine ja Elva metsakalmistu piiri määramine" kultuuriministri käskkiri 05.02.2018 nr 20 (RT III, 09.02.2018, 3)
334 13.03.2018 "Pällo taluhäärberi kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 26.02.2018 käskkiri nr 39 (RT III, 13.03.2018, 19)
335 13.03.2018 "Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 07.03.2018 käskkiri nr 46 (RT III, 13.03.2018, 20)
336 19.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 19.04 .2018 nr 78 (RT III, 24.04.2018, 1)
337 19.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 19.04.2018 nr 79 (RT III, 24.04.2018, 2)
338 27.04.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 27.04.2018 nr 88 (RT III, 04.05.2018, 3)
339 03.07.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestise nr 11764 asukoha kehtestamine ja kultuurimälestiste ühise kaitsevööndi määramine" kultuuriministri käskkiri 28.06.2018 nr 118 (RT III, 03.07.2018, 5)
340 06.07.2018 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 02.07.2018 käskkiri nr 126 (RT III, 06.07.2018, 2)
341 06.07.2018 "Kuigu talu keldrite kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 02.07.2018 nr 125 (RT III, 06.07.2018, I)
342 04.10.2018 "Eesti Rahvusraamatukogu kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 26.09.2018 käskkiri nr 165 (RT III, 04.10.2018, 1)
343 04.09.2018 Ajutise kaitse alla võtmine Kivi-, kesk- ja uusaegsete esemete leiukoht, reg nr A30977
344 25.01.2019 Kultuurimälestiste andmete korrastamine, kultuuriministri käskkiri 21.01.2019 nr 13 (RT III, 25.01.2019, 2)
345 08.03.2019 Ajutise kaitse alla võtmine, peadirektori käskkiri, 8. märts 2019 nr 1.1-5/12-A
346 11.03.2019 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 52 (RT III, 13.03.2019, 1)
347 11.03.2019 "Kalmistu ja asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 54 (RT III, 13.03.2019, 2)
348 11.03.2019 "Viidumäe kalme ja ohverdamiskoha kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 55 (RT III, 13.03.2019, 3)
349 22.05.2019 Mälestiste ühise kaitsevööndi kehtestamine. Kultuuriministri käskkiri 22.05.2019 nr 101 (RT III, 28.05.2019, 1)
350 12.06.2019 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 12.06.2019 käskkiri nr 114 (RT III, 18.06.2019, 1)
351 28.06.2019 "Rannalautrite kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 28.06.2019 käskkiri nr 123 (RT III, 02.07.2019, 6)