Close help

Eesti maapiirkondades tekkis köstrikoolide näol hõre koolivõrk 17. sajandi lõpus. Koolide arv hakkas kasvama 19. sajandi algul pärast talurahvaseaduste vastuvõtmist ning eriti pärast 1866. aasta vallaseadust. 19. sajandi lõpuks kujunes Eestis välja mitmekesine koolivõrk: lisaks vallakoolidele tegutsesid siin kihelkonnakoolid, õigeusu koolid, mõisakoolid ning otse keskvõimudele alluvad ministeeriumi- ja kroonukoolid. 20. sajandi algul lisandusid neile veel haridusseltside emakeelsed erakoolid. Pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist selline killustatus likvideeriti ning loodi ühtne algkoolide süsteem ning ehitama hakati ajakohaseid koolihooneid. Vanimad säilinud maakoolimajad pärinevad 19. sajandi keskpaigast, mil need ehitati veel rehehoonetena. Küllalt palju on alles valla- ja õigeusu-, samuti ministeeriumikoolide hooneid. Hästi on säilinud Eesti Vabariigi ajal püstitatud koolimajad, millest küllalt paljud ehitati 1921 ja 1930. aasta arhitektuurikonkursi võidutööde alusel.

Koolimajade andmekogu on alates 2008. aastast koostanud ja täiendanud  Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Hanno Talving. Andmekogus leiavad kajastust koolimajad, mis on ehitatud kuni 1940. aastani. Kajastamist ei leia hooned, mis on hiljem kohandatud koolide jaoks, samuti kümne vanima ja suurema linna (Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Paide, Haapsalu, Kuressaare, Valga ja Võru) koolimajad. Hoonete täpsema ajaloo, plaanide ja fotode saamiseks palun pöörduda aadressil [email protected]

EVM maaarhitektuuri keskus

Registri id Nimetus Maakond Omavalitsus Asukoht Ajal. maakond Kihelkond
531 Taali ministeeriumikool Pärnu maakond Tori vald Pärnumaa Tori
530 Pustuski algkool Pärnu maakond Pärnu linn Pärnumaa Tori
529 Põlendmaa algkool Pärnu maakond Pärnu linn Pärnumaa Tori
528 Kiisa vallakool Pärnu maakond Tori vald Pärnumaa Pärnu
527 Kihlepa algkool Pärnu maakond Pärnu linn Pärnumaa Audru
526 Sauga algkool Pärnu maakond Tori vald Pärnumaa Pärnu
525 Nurme vallakool Pärnu maakond Tori vald Pärnumaa Pärnu
524 Uusna algkool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
523 Vardi vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Paistu
522 Uusna Anni vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
521 Kosksilla valla- ja algkool Viljandi maakond Mulgi vald Pärnumaa Halliste
520 Heimtali vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Paistu
519 Puiatu valla- ja algkool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Kõpu
518 Pärsti vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
517 Kõpu kihelkonnakool Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Viljandimaa Kõpu
516 Kookla vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
515 Viiratsi vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
514 Kasari-Järevere vallakool Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Viljandimaa Suure-Jaani
513 Kärksi vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
512 Tusti vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
511 Kuude vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
510 Kutsari vallakool Viljandi maakond Viljandi vald Viljandimaa Viljandi
509 Viira algkool Pärnu maakond Tori vald Pärnumaa Tori
508 Pärnu-Jaagupi kihelkonnakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
507 Sõõrike-Parasmaa vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
506 Pööravere algkool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Mõisaküla Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
505 Jaagupi-Uduvere õigeusu kihelkonnakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Pärnu-Jaagupi Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
504 Lepplaane algkool Pärnu maakond Tori vald Lepplaane Pärnumaa Tori
503 Murru algkool Pärnu maakond Tori vald Murru Pärnumaa Tori
502 Reiu õigeusu abi- ja algkool Pärnu maakond Häädemeeste vald Reiu Pärnumaa Pärnu
501 Surju algkool Pärnu maakond Saarde vald Rabaküla Pärnumaa Pärnu
500 Hellenurme algkool Tartu maakond Elva vald Hellenurme Tartumaa Rõngu
499 Pati-Ristiküla algkool Pärnu maakond Saarde vald Kalda Pärnumaa Saarde
498 Kohtla-Järve algkool Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve Virumaa Jõhvi
497 Kärevere valla- ja algkool Tartu maakond Tartu vald Kämara Tartumaa Äksi
496 Juurikaru vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Säästla Pärnumaa Vändra
495 Saalemaa vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Mädara Pärnumaa Vändra
494 Kaansoo vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Kaansoo Viljandimaa Suure-Jaani
493 Alliku ministeeriumikool Järva maakond Türi vald Retla Järvamaa Türi
492 Samliku algkool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Samliku Pärnumaa Vändra
491 Lõõla algkool Järva maakond Türi vald Lõõla Järvamaa Türi
490 Lõõla vallakool Järva maakond Türi vald Lõõla Järvamaa Türi
489 Võiduküla algkool Pärnu maakond Häädemeeste vald Sooküla Pärnumaa Saarde
488 Türi algkool ja gümnaasium Järva maakond Türi vald Türi Järvamaa Türi
487 Vissuvere vallakool Järva maakond Türi vald Vissuvere Järvamaa Türi
486 Virika vallakool Järva maakond Türi vald Pala Järvamaa Türi
485 Mannaru vallakool Pärnu maakond Tori vald Kuiaru Pärnumaa Tori
484 Taikse vallakool Järva maakond Türi vald Taikse Järvamaa Türi
483 Väänikvere vallakool Jõgeva maakond Põltsamaa vald Altnurga Tartumaa Kursi
482 Vee vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Vakalepa Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
481 Kaelase vallakool Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Kaelase Pärnumaa Pärnu-Jaagupi
480 Häädemeeste vallakool Pärnu maakond Häädemeeste vald Häädemeeste Pärnumaa Häädemeeste
479 Saka vallakool Ida-Viru maakond Toila vald Saka Virumaa Lüganuse
478 Pööraküla vallakool Jõgeva maakond Jõgeva vald Pööra Tartumaa Kursi
477 Tammiku vallakool Jõgeva maakond Põltsamaa vald Tammiku Tartumaa Kursi
476 Kahula vallakool Ida-Viru maakond Jõhvi vald Kahula Virumaa Jõhvi
475 Tahkuranna vallakool Pärnu maakond Häädemeeste vald Võiste Pärnumaa Häädemeeste
474 Pagari algkool Ida-Viru maakond Alutaguse vald Pagari Virumaa Jõhvi
473 Tarumaa vallakool Ida-Viru maakond Lüganuse vald Tarumaa Virumaa Lüganuse
472 Surju õigeusu abikool Pärnu maakond Saarde vald Rabaküla Pärnumaa Pärnu
471 Kuie vallakool Harju maakond Tallinn Tallinn Järvamaa Järva-Jaani
470 Kursi õigeusu kihelkonnakool Jõgeva maakond Jõgeva vald Saduküla Tartumaa Kursi
468 Kiikla vallakool Ida-Viru maakond Alutaguse vald Ratva Virumaa Jõhvi
467 Rääsa vallakool Ida-Viru maakond Lüganuse vald Rääsa Virumaa Lüganuse
466 Perila vallakool Harju maakond Raasiku vald Perila Harjumaa Harju-Jaani
465 Pikavere ministeeriumikool Harju maakond Rae vald Urvaste Harjumaa Harju-Jaani
464 Nõuni valla- ja algkool Valga maakond Otepää vald Nõuni Tartumaa Otepää
463 Kadrina algkool Lääne-Viru maakond Kadrina vald Kadrina Virumaa Kadrina
462 Õvi vallakool Tartu maakond Tartu vald Õvi Tartumaa Äksi
461 Sindi ministeeriumikool Pärnu maakond Tori vald Sindi Pärnumaa Tori
460 Härgla-Järlepa vallakool Rapla maakond Rapla vald Sadala Harjumaa Juuru
459 Häädemeeste õigeusu abikool Pärnu maakond Häädemeeste vald Häädemeeste Pärnumaa Häädemeeste
458 Võiste õigeusu abikool Pärnu maakond Häädemeeste vald Võiste Pärnumaa Häädemeeste
457 Ulvi-Samma ministeeriumikool Lääne-Viru maakond Vinni vald Nõmmise Virumaa Viru-Nigula
456 Ulvi-Samma vallakool Lääne-Viru maakond Vinni vald Nõmmise Virumaa Viru-Nigula
455 Uhtna-Sämi vallakool Lääne-Viru maakond Rakvere vald Sämi Virumaa Viru-Nigula
454 Põlula algkool Lääne-Viru maakond Vinni vald Põlula Virumaa Viru-Jaagupi
453 Kabala vallakool Lääne-Viru maakond Vinni vald Viru-Kabala Virumaa Viru-Nigula
452 Ranna algkool Harju maakond Harku vald Rannamõisa Harjumaa Keila
451 Jõgeva algkool Jõgeva maakond Jõgeva vald Jõgeva Tartumaa Laiuse
450 Võipere algkool Lääne-Viru maakond Haljala vald Aaspere Virumaa Haljala
449 Hõbeda vallakool Lääne-Viru maakond Kadrina vald Hõbeda Virumaa Kadrina
448 Vihula ministeeriumikool Lääne-Viru maakond Haljala vald Annikvere Virumaa Haljala
447 Kavastu vallakool Lääne-Viru maakond Haljala vald Kõldu Virumaa Haljala
446 Viimsi algkool Harju maakond Viimsi vald Pringi Harjumaa Jõelähtme
445 Viimsi vallakool Harju maakond Viimsi vald Pringi Harjumaa Jõelähtme
444 Kanepi algkool Põlva maakond Kanepi vald Kanepi Võrumaa Kanepi
443 Sonda algkool Ida-Viru maakond Lüganuse vald Sonda Virumaa Viru-Nigula
442 Laeva algkool Tartu maakond Tartu vald Laeva Tartumaa Kursi
441 Altnurga vallakool Jõgeva maakond Põltsamaa vald Altnurga Tartumaa Kursi
440 Palo (Palomõisa) vallakool Põlva maakond Räpina vald Sarvemäe Võrumaa Räpina
439 Kursi kirikuvalla vallakool Jõgeva maakond Põltsamaa vald Kirikuvalla Tartumaa Kursi
438 Jõune vallakool Jõgeva maakond Jõgeva vald Jõune Tartumaa Kursi
437 Põlgaste algkool Põlva maakond Kanepi vald Põlgaste Võrumaa Kanepi
436 Karaski vallakool Põlva maakond Kanepi vald Ihamaru Võrumaa Kanepi
435 Neeruti algkool Valga maakond Otepää vald Neeruti Tartumaa Otepää
434 Karste vallakool Põlva maakond Kanepi vald Karste Võrumaa Kanepi
433 Kaagvere vallakool Põlva maakond Kanepi vald Kaagvere Võrumaa Kanepi
432 Valgjärve valla- ja ministeeriumikool Põlva maakond Kanepi vald Kooli Võrumaa Kanepi
431 Karaski algkool Põlva maakond Kanepi vald Karaski Võrumaa Kanepi