Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.2.
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
1 310.00
Toetuse sihtotstarve
Korstnapitsi tegemine.
Toetuse saaja
STAT OÜ