Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.3.(ARH)
Maakond
Järva maakond
Mälestis
Toetuse summa
29 964.00
Toetuse sihtotstarve
Arheoloogiliste uuringute (päästekaevamised) tegemine
Toetuse saaja
Paide Linnavalitsus