Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.4.
Maakond
Harju maakond
Toetuse summa
4 000.00
Toetuse sihtotstarve
Paisu remont.
Toetuse saaja
Wooluvabrik OÜ