Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.6.
Maakond
Võru maakond
Toetuse summa
960.00
Toetuse sihtotstarve
Mälestisele ohtliku puu raie.