Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.7.
Maakond
Hiiu maakond
Toetuse summa
876.00
Toetuse sihtotstarve
Katkiste katusekivide vahetamine ja katuse korrastamine.
Toetuse saaja
Baabad