Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.10.(ARH)
Maakond
Tartu maakond
Mälestis
Toetuse summa
70 000.00
Toetuse sihtotstarve
Arheoloogiline järelevalve ja uuringute tegemine ning inimluude uurimine.
Toetuse saaja
Tartu Linnavalitsus