Toetuse eraldamise kuupäev
13.09.2021
Käskkirja number
RESERV KK 55 A 1.11.
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
5 108.00
Toetuse sihtotstarve
Vammi kahjustusega seina restaureerimisel lisandunud ettenägematute tööde tegemine.