Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.1.
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
900.00
Toetuse sihtotstarve
2022. aasta tööde tegevuskava koostamine.
Toetuse saaja
Saaremaa Vallavalitsus