Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.2.
Maakond
Tartu maakond
Toetuse summa
680.00
Toetuse sihtotstarve
Ohtlike puude raie.