Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.4.
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
4 492.00
Toetuse sihtotstarve
Vitraažakende restaureerimise tegevuskava koostamine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valjala Martini Kogudus