Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.5.
Maakond
Lääne maakond
Toetuse summa
12 000.00
Toetuse sihtotstarve
Ehitusprojektis mittekajastatud lisatööde tegemine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haapsalu Püha Johannese Kogudus