Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.6
Maakond
Jõgeva maakond
Toetuse summa
10 000.00
Toetuse sihtotstarve
Hoone maanteepoolse (lääne) otsaviilu avariitööd
Toetuse saaja
PAALAKALDA OÜ