Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.8
Maakond
Võru maakond
Toetuse summa
500.00
Toetuse sihtotstarve
Katusekonstruktsioonide avariitööde tegemise 2. etapi tegevuskava koostamine.
Toetuse saaja
OÜ Lilleoaas