Toetuse eraldamise kuupäev
16.11.2021
Käskkirja number
RESERV KK 66 A 1.11
Maakond
Tartu maakond
Toetuse summa
840.00
Toetuse sihtotstarve
Rõdu taastamise tegevuskava koostamine,