Toetuse eraldamise kuupäev
20.12.2021
Käskkirja number
RESERV KK 80 A 1.2
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
13 880.00
Toetuse sihtotstarve
Katusele harjapleki paigaldamine.