Toetuse eraldamise kuupäev
20.12.2021
Käskkirja number
RESERV KK 80 A 1.3
Maakond
Viljandi maakond
Toetuse summa
1 497.00
Toetuse sihtotstarve
Väravatorni kõrval olevate müüride konserveerimise tegevuskava koostamine.
Toetuse saaja
Mulgi Vallavalitsus