Toetuse eraldamise kuupäev
20.12.2021
Käskkirja number
RESERV KK 80 A 1.4
Maakond
Lääne-Viru maakond
Toetuse summa
1 000.00
Toetuse sihtotstarve
Tulekahjus kahjustatud katuse ajutine katmine.
Toetuse saaja
AQL (FINANCIAL) LIMITED