Toetuse eraldamise kuupäev
20.12.2021
Käskkirja number
RESERV KK 80 A 1.7
Maakond
Ida-Viru maakond
Toetuse summa
10 000.00
Toetuse sihtotstarve
Päästekaevamiste tegemine kinnistul Narva linn, Sepa 7A
Toetuse saaja
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet