Toetuse eraldamise kuupäev
20.12.2021
Käskkirja number
RESERV KK 80 A 1.8
Maakond
Lääne maakond
Toetuse summa
16 000.00
Toetuse sihtotstarve
Hoone avariilise vundamendi korrastamine.
Toetuse saaja
Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum