Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
DE 2022 KK 12 A 5.1.
Maakond
Tartu maakond
Toetuse summa
15 000.00
Toetuse sihtotstarve
Terrakotaskulptuuride konserveerimine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus