Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.13
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
29 223.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse ja katuse kandekonstruktsioonide restaureerimine.
Toetuse saaja
Meelis Kask