Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.1
Maakond
Põlva maakond
Toetuse summa
20 000.00
Toetuse sihtotstarve
Põhiprojekti koostamine.
Toetuse saaja
SA Mooste Mõis