Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.2
Maakond
Jõgeva maakond
Toetuse summa
2 800.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse projekti koostamine.
Toetuse saaja
Luuden OÜ