Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.4
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
5 952.00
Toetuse sihtotstarve
Restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamine.
Toetuse saaja
Saaremaa Vallavalitsus