Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.5
Maakond
Rapla maakond
Toetuse summa
0.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse põhiprojekti uuendamine ja muutmine. Mai 2022 - toetuse saaja loobus toetusest (1600 eurot) ning tagastas toetuse täies mahus.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Märjamaa Maarja Kogudus