Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.6
Maakond
Hiiu maakond
Toetuse summa
2 200.00
Toetuse sihtotstarve
Tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käina Martini Kogudus