Toetuse eraldamise kuupäev
28.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.8
Maakond
Põlva maakond
Toetuse summa
20 000.00
Toetuse sihtotstarve
Restaureerimisprojekti koostamine.