Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.9
Maakond
Järva maakond
Toetuse summa
8 448.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse ja vahelae restaureerimisprojekti koostamine.
Toetuse saaja
Järva Vallavalitsus