Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.10
Maakond
Lääne-Viru maakond
Toetuse summa
2 646.00
Toetuse sihtotstarve
Veski nn seelikuosa (kallerei) abikatuse põhiprojekti koostamine
Toetuse saaja
MTÜ Andja mõisa tuuleveski