Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PROJ 2022 KK 12 A 4.11
Maakond
Rapla maakond
Toetuse summa
11 000.00
Toetuse sihtotstarve
Restaureerimise ja rekonstrueerimise projekti koostamine