Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.43
Maakond
Hiiu maakond
Toetuse summa
11 178.00
Toetuse sihtotstarve
Joone idapoolsete lagede parandamine.
Toetuse saaja
Hiiumaa Käsitööselts