Toetuse eraldamise kuupäev
28.01.2022
Käskkirja number
KUNST 2022 KK 13 A 1. 9
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
1 800.00
Toetuse sihtotstarve
Altarimaali konserveerimine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vändra Martini Kogudus