Toetuse eraldamise kuupäev
01.02.2022
Käskkirja number
AJAL 2022 KK 14 A 1. 11
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
350.00
Toetuse sihtotstarve
Puude hoolduslõikus, 11 puud.
Toetuse saaja
Saaremaa Haldus