Toetuse eraldamise kuupäev
01.02.2022
Käskkirja number
AJAL 2022 KK 14 A 1. 1
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
1 675.00
Toetuse sihtotstarve
Ohtlike puude raie.
Toetuse saaja
Saaremaa Vallavalitsus